Обучение по клауд технологии за студентите от СУ

Студенти от СУ „Св. Климент Охридски” ще могат да се обучават по облачни услуги на Amazon (източник: CC0 Public Domain)

Магистри и бакалаври от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски” ще изучават клауд технологии на Amazon. В обученията са ангажирани водещи експерти и практици в облачните технологии.

Дисциплината „Приложно-програмни интерфейси за работа с облачни архитектури с Амазон Уеб Услуги” ще се преподава от летния семестър на 2019 г. в магистърска програма „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи”, бакалавърски програми „Софтуерно инженерство” и „Компютърни науки”.

Инициативата се реализира от ФМИ в партньорство с компанията HeleCloud, която е технологичен консултант в платформата Amazon Web Services (AWS). През 2017 г. HeleCloud и AWS Educate стартираха първия у нас проект, насочен към образованието в облака, а сега дават началото на изцяло нова дисциплина.

„Не само включваме една от най-модерните ИТ технологии в учебните програми, но  и даваме водещо предимство на студентите при кандидатстване за работа”, коментира Стефан Бумов, заместник-изпълнителен директор на HeleCloud.

Новата дисциплина изгражда знания за създаване на архитектурни решения с уеб услуги на Amazon. Гост лекторите са сертифицирани експерти от компанията, а основен преподавател е доц. д-р Милен Петров, заместник-декан учебна дейност – магистърски програми, ФМИ.

По време на семестъра ще бъдат разгледани и различни аспекти от сигурността при използване на AWS, както и моделът за разпределена отговорност. В края на курса студентите ще имат знания и умения, покриващи изискването за сертификационния изпит „AWS Certified Solution Architect – Associate”.

Коментар