ТУ-София отваря лабораториите си за кандидат-студенти

Университетът разполага с модерни лаборатории, вкл. по виртуална реалност (източник: Технически университет – София)

Технически университет – София ще представи този месец своите научни и учебни лаборатории пред ученици и кандидат-студенти. Инициативата „Дни на отворените врати“ е насрочена за 14 и 15 март, съобщиха от висшето училище.

Университетът разполага с лаборатории по оптоелектроника, видеокомуникации, виртуална реалност, мехатроника и информационна техника, електронна микроскопия, цифрова и микропроцесорна схемотехника и др. В дните на „отворените врати“ кандидат-студенти ще могат да посетят лабораториите, да разучат условията и предлаганите специалности, както и перспективите за професионално развитие.

Дни на отворените врати“ е събитие, което цели да повиши интереса на младите хора към инженерното образование, уточниха от ТУ-София. Преподаватели от университета ще покажат съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта и други научни направления.

Техническият университет – София има най-високата оценка по институционалната акредитация, получавана досега от висше училище в България – 9,56. Според рейтинговата система, университетът е на първо място в шест от най-престижните направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Коментар