Бизнесът в пост-дигиталната ера: от какво зависи успехът

Новото за организациите в пост-дигиталния свят е способността им да формират света около потребителите си (източник: CCO Public Domain )

Всички компании развиват своите дигитални компетенции, което поставя въпроса по какъв начин ще се разграничават една от друга в новата пост-дигитална епоха. Според доклада Accenture Technology Vision 2019, в основата на успеха ще бъде способността на компаниите да управляват новите технологии, така че да предлагат персонализирани реалности и преживявания за клиенти, служители и бизнес партньори.

Бизнесът е в повратна точка от развитието си. Цифровите технологии позволяват на компаниите да разбират желанията на клиентите си с нова дълбочина на детайлност; дават им повече канали за достъп до тези потребители и възможност да разширят екосистемите си с нови потенциални партньори. Но дигитализацията вече не е отличително предимство, а е присъщо за всеки бизнес, посочват от Accenture.

Почти всеки четири от пет (79%) сред повече от 6 600 анкетирани бизнес и ИТ мениджъри в целия свят смятат, че дигиталните технологии, особено социални, мобилни, аналитични и облачни, са се превърнали в технологичен фундамент за тяхната организация. Докладът идентифицира пет нови технологични тенденции, които компаниите да вземат под внимание, ако искат да са успешни в днешния бързо развиващ се свят.

DARQ Power: разбиране на ДНК-то на DARQ (Distributed Ledgers, Artificial Intelligence, Extended Reality and Quantum Computing). Блокчейн технологиите, изкуственият интелект, разширената реалност и квантовите изчислителни технологии (DARQ) са катализатори за промяна, които предлагат необикновени нови възможности за преобразяване на цели индустрии. Според 41% от анкетираните ръководители на компании, най-голямо влияние върху техния бизнес в следващите три години ще има изкуственият интелект – на първо място с два пъти повече гласове от всяка от останалите DARQ технологии.

Get to Know Me: уникални потребители и уникални възможности. Технологичните взаимодействия създават разширяваща се технологична идентичност на всеки потребител, която е фундаментална за разбирането на следващото поколение потребители и създаването на близки, персонализирани, основани на опита взаимоотношения. Четири пети от анкетираните мениджъри (83%) споделят, че дигиталните демографски данни разкриват нови пазарни възможности за посрещане на неудовлетворените потребности на клиентите.

Human+ Worker: Ако не промените работната среда, възпрепятствате работата на служителите си. За работната сила все по-важен става човешкият фактор, тъй като служителите разполагат освен със собствени умения и знания, също и с нарастващ набор от нови способности чрез технологиите. Затова компаниите трябва да осигурят нов начин на работа в пост-дигиталната ера. Повече от две трети (71%) от ръководните кадри смятат, че дигиталното развитие на техните служители изпреварва дигитализацията на организациите, което води до „изчакване“ от страна на служителите.

Secure Us to Secure Me: Компаниите не са жертвите, те са водачите. Предприятията са задвижвани от еко-система от взаимосвързаности, което повишава излагането им на рискове. Водещите компании признават, че сигурността трябва да играе ключова роля в усилията им за предоставяне на най-добрите продукти, услуги и преживявания. Само 29% твърдят за партньорите си от еко-системата, че полагат усилия за сигурността и устойчивостта си на рискове.

MyMarkets: Опознавайте потребителите със скоростта на настоящето. Технологиите създават свят на интензивно променящи се изисквания към индивидуалните преживявания. В същото време компаниите трябва да променят своята организация, за да могат да намират и улавят възможностите за задоволяването им. Това означава всяка възможност да се разглежда като самостоятелен пазар – моментен пазар. Шест от седем мениджъри (85%) твърдят, че интегрирането на персонализацията и доставките в реално време са следващата голяма вълна от конкурентни предимства.

Според доклада, новото за организациите в пост-дигиталния свят е способността им да формират света около потребителите си и да усетят точното време, за да предложат продуктите и услугите си. Това са първите стъпки в един свят, който се променя всяка секунда, където продуктите, услугите и дори околната среда на хората са направени специално за тях, а бизнесът се грижи за индивида във всеки един аспект от живота и работата му, като формира собствената му реалност.

Коментари по темата: „Бизнесът в пост-дигиталната ера: от какво зависи успехът”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Елемнетарно от какво ли зависи успехът на бизнеса? Зависи от това да има достатъчно много глупави хора със среден доход и среден интелект, за да си дават парите за стоки и услуги, които реално не са им нужни.

Коментар