ВСУ започва обучение на „кибербойци“

Висококвалифицирани специалисти, подготвяни от ВСУ, ще противодействат на киберпосегателствата (източник: CCO Public Domain)

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ инициира проект „Черноморска академия за сигурност“, в рамките на който ще се разглеждат практико-приложни въпроси на киберсигурността и интелигентните системи за сигурност и ще се провежда обучение на високо-квалифицирани кадри в тази област.

С тази инициатива Университетът иска да даде решение на проблемите с противодействието на киберзаплахите в нашата страна. Ще бъдат представени две иновативни магистърски програми – „Киберсигурност“ и „Интелигентни системи за сигурност“, които ще подготвят висококвалифицирани специалисти за противодействие на киберпосегателства.

Проектът ще бъде представен на 16 март с участието на водещи експерти, учени и изследователи от Израел, Европейския съюз, България и други страни, сред които: Ариел Коен – в топ 5 на специалистите по сигурност в света; Денис Баринов – директор „Образование“ в „Лаборатория Касперски“; акад. Стефан Воденичаров – министър на образованието и науката през 2013 г. и председател на БАН; чл.кор. Стефан Хаджитодоров – директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН.

Магистърските програми са част от приоритетния проект на университета „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване“. Те ще се провеждат в редовна и задочна форма а обучение, като продължителността им е три семестъра за една календарна година.

В магистърската програма „Киберсигурност“ ВСУ ще подготви български „кибербойци“. Програмата предлага специализирани избираеми дисциплини в две основни направлeния: Data Science – за подготовка на напреднали анализатори и HealthTech – за кариера в областта на здравната сигурност.

Студентите ще бъдат обучавани в информационни технологии, право, ще получат специфични познания в сферата на националната сигурност. Бъдещите „кибербойци“ ще придобият и богата обща култура – съобразителност, аналитично мислене, знания по народопсихология, странознание и т.н.

Магистърската програма „Интелигентни системи за сигурност“ е насочена към управлението и анализа на данни в сферата на сигурността. Обучението е базирано на ключови области на системите и технологиите за мониторинг, пространствен анализ, трансгранично сътрудничество в случаи на бедствия, аварии и катастрофи, организация и управление на сигурността и обществения ред.

По време на обучението ще се използват съвременни техники и средства за наблюдение от земната повърхност, въздуха и космоса, а също и дигитални технологии за визуализация, моделиране, идентифициране и проследяване на процеси и обекти в космоса.

Университетът ще приема кандидатури за магистърските програми „Киберсигурност“ и „Интелигентни системи за сигурност“ до края на март, уточниха от висшето учебно заведение.

Коментар