Китай и Русия засилват инвестициите си в ЕС

„Европа печели много от откритата си политика в областта на инвестициите, но трябва да сме готови да действаме, ако нашата сигурност или общественият ни интерес бъдат изложени на риск“, заяви Сесилия Малмстрьом (източник: Европейска комисия)

Над 35% от всички активи на предприятията в ЕС принадлежат на дружества с чуждестранна собственост, което го нарежда сред икономиките с най-отворените инвестиционни режими в света, сочи нов доклад, огласен тази седмица от Европейската комисия.

В края на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции, държани от инвеститори, които не са от ЕС, възлизаха на 6295 милиарда евро и осигуряваха преки работни места на 16 милиона европейци.

Най-големи остават традиционните инвеститори като САЩ, Канада, Швейцария, Норвегия, Япония и Австралия, които притежават общо 80% от всички активи с чуждестранна собственост във всички сектори на икономиката на ЕС.

Същевременно се открояват и някои важни тенденции:

През последните 10 години чуждестранната собственост в дружества в ЕС се увеличава.

Бързо нарастват инвестициите от страна на държавни предприятия. През 2017 г. броят на придобиванията, осъществени в ЕС от такива предприятия от Китай, Русия и Обединените арабски емирства, е три пъти по-голям в сравнение с 2007 г.

Делът на чуждестранната собственост е много висок в някои ключови сектори, като рафинирането на нефт, фармацевтичните продукти, електронните и оптичните продукти, електрическото оборудване.

Наблюдава се рязко нарастване на инвестициите от бързо развиващи се икономики – предимно от Китай в самолетостроенето и производството на специализирано оборудване и от Индия във фармацевтичната промишленост.

Чуждестранните инвеститори контролират 11% от дружествата и 4% от активите с чуждестранна собственост в ЕС. Тяхното присъствие се засилва, сочат още данните от доклада.

„Европа печели много от откритата си политика в областта на инвестициите, но трябва да сме готови да действаме, ако нашата сигурност или общественият ни интерес бъдат изложени на риск“, коментира данните комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом.

Тя подчерта, че благодарение на новата рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, ЕС е по-добре подготвен и по-добре информиран, за да се справя с рискови сценарии в бъдеще.

Коментар