Изкуственият интелект навлиза бурно в производството

Производството с изкуствен интелект е по-ефективно, сочи анализ (източник: CC0 Public Domain)

Разходите за изкуствен интелект в производството ще нараснат до 13,2 млрд. долара към 2025 година, прогнозира анализаторската компания Tractica. В тази сума влизат харчовете за софтуер, оборудване и услуги.

Прогнозата очертава бурно навлизане на AI технологиите в сектора на производството. За сравнение, през миналата година, разходите за изкуствен интелект в производството се оценяват от анализаторите на 2,9 млрд. долара.

Основни приложения на AI в производството са контрол на качеството, повишаване на процента годна продукция, анализ на причините за получените резултати, обслужване на базата на прогнозиране и управление на енергийното потребление.

Като се имат предвид изброените приложения, ролята на изкуствения интелект в производството се свежда най-общо до повишаване на ефективността и намаляване на себестойността, отбелязват анализаторите.

Внедряването на AI в промишлеността обаче е свързано с известно противоречие. От една страна, производствените компании са готови да внедряват нови технологии, които повишават ефективността, но от друга – те не са склонни да рискуват, тъй като това е свързано с огромни разходи на пари и време.

Що се отнася до целия пазар на изкуствен интелект, наскоро IDC прогнозира, че разходите за AI ще растат средногодишно с 38% в периода 2018-2021 г., достигайки 35,8 млрд. долара.

Коментар