Китай превръща в златна мина употребяваните смартфони

Извличането на благородни метали от електрониката е по-изгоден и икономичен процес, отколкото добива на злато от недрата на планетата (източник: CC0 Public Domain)

Само 2% от ненужните смартфони в Китай се рециклират в момента. Към 2030 година обаче ситуацията ще бъде коренно различна – около 85% от употребените смартфони ще подлежат на преработка с цел извличане на злато, съобщи Gizchina.

Китайската асоциация за разработка и използване на електронно оборудване съвместно с Организацията за защита на околната среда подготви доклад за потенциала на кръговата икономика в електронните отпадъци. Съгласно данните, утилизацията към момента е ниска – едва 2% от всички излезли от употреба смартфони се преработват.

В доклада се посочва, че извличането на благородни метали от електрониката е по-изгоден и икономичен процес, отколкото добива на злато от недрата на планетата. Ако съдържанието на злато в един тон първичен златен концентрат е не по-малко от 10 грама, той може да се сертифицира като първокласен продукт. В същото време всеки тон употребявани смартфони (без батериите) съдържа над 270 грама злато.

Разходите за извличане на злато от печатните платки на смартфоните са с 20-65% по-ниски, отколкото при традиционния добив на злато. На практика, съдържанието на злато в старата електроника е с по-голяма плътност, отколкото в златна мина със средно качество.

Властите в Китай разбират какъв потенциал се крие в употребяваната електроника и планират към 2030 г. да преработват 85% от старите компютри и смартфони. Общата стойност на преработените метали ще достигне 19 млрд. долара, което ще спести на индустрията около 30 милиарда киловатчаса енергия, в сравнение с добива на руди.

Коментари по темата: „Китай превръща в златна мина употребяваните смартфони”

добавете коментар...

  1. Той

    Това е добра идея, но не само смартфоните съдържат злато и ценни метали, а и смарттелевизорите и още куп електроника като аудиото на автомобилите.

Коментар