Бизнесът отчита загуба на данни, свързани с печата

Сигурността на печата трябва да стане основен приоритет на фирмите (източник: Brother)

59% от фирмите са пострадали от загуба на данни при печат през последната година, което се равнява на 11% от всички ИТ инциденти, свързани със сигурността, сочи проучване на Quocirca сред малки и средни компании във Великобритания, Франция, Германия и САЩ.

Статистиката от проучването обуславя спешната нужда от фокусиране върху сигурността на печат. Компаниите следва за да ескалират проблема от ИТ отдела към висшия мениджмънт.

Същевременно, 27% от бизнесите могат да бъдат определени като водещи по отношение на сигурността при печат и се явяват своеобразно мерило за нивото на сигурност, което трябва да бъде постигнато, отбелязва докладът.

„За Brother е въпрос на приоритет не само да подсигури качествени функции за сигурност в продуктите си, но и да насърчи фирмите правилно да ги настроят, управляват и използват, за да гарантират постоянна сигурност”, коментира резултатите Ива Тотева, мениджър „Продажби и маркетинг” в Brother България.

Докладът на Quocirca потвърждава, че печатната инфраструктура често е пренебрегван аспект от ИТ средата по време на началното конфигуриране и последващото използване.

В момента се полагат огромни усилия по отношение на облачната интеграция, взаимната съвместимост и споделеното съхранение на данни, при което се създава много по-виртуализирана офис мрежа. И докато това разкрива много възможности за бизнеса, последното нещо, от което се нуждаят свързаните системи, е слабо място в инфраструктурата.

Quocirca подчертава постоянната развойна дейност на Brother в посока засилване на възможностите за осигуряване на сигурност при печат. Те са интегрирани в решението Managed Print Services (MPS) на японската компания.

В частност, продуктите на Brother притежават редица функции за защита, включващи автоматизирани действия като:

  • Автоматично засичане на пробиви, при което устройството се рестартира при откриване на заплаха, гарантирайки своята сигурност и тази на мрежата, в която е свързано.
  • Цифрово подписване на фърмуера на устройството и проверка преди обновяването му с цел предотвратяване на инфектиране със зловреден код.
  • Криптиране на паролите и автоматично затваряне на сесиите след определен период на неактивност.
  • Всички временно съхранявани данни за печат са криптирани с надежден алгоритъм.
  • Възможност за включване и изключване на комуникационни протоколи на ниско ниво, което намалява риска от потенциални атаки, докато същевременно позволява на потребителите да извършват рутинните си задачи.

Чрез имплементиране на няколко прости промени или при работа с MPS доставчик, бизнесите могат лесно да подобрят своите процеси и да защитят операциите, служителите и колегите от опасни пробиви в сигурността, заключава докладът.

Коментар