ЕС улеснява трансграничното радио- и ТВ съдържание онлайн

Европейските оператори ще бъдат улеснени да предоставят голяма част от своите радио- и телевизионни програми онлайн във всички държави от ЕС (източник: CCO Public Domain)

Европейският парламент прие важен акт, който ще пригоди модернизираните правила за авторското право, одобрени по-рано тази седмица, към цифровата ера. Новата директива ще опрости трансграничното разпространение и препредаване на радио- и телевизионни програми.

Европейските оператори ще бъдат улеснени да предоставят голяма част от своите радио- и телевизионни програми онлайн във всички държави от ЕС. Едновременно с това новите правила ще гарантират адекватно заплащане на творците, авторите и притежателите на права за предоставяното от тях съдържание.

Очаква се новите правила да бъдат от особено значение за 41% от европейците, които гледат телевизия онлайн, но също и за езиковите малцинства, както и за 20-те милиона граждани на ЕС, които живеят в друга държава от ЕС.

Приетият днес от Европейския парламент текст ще трябва да бъде официално одобрен от Съвета на Европейския съюз. След публикуването му в Официалния вестник на ЕС държавите членки ще разполагат с 24 месеца за транспонирането на новите правила в националното си законодателство.

Правилата относно онлайн предаванията на операторите ще се прилагат за всички радиопрограми и за определени телевизионни програми (новинарски емисии, предавания по горещи теми, както и изцяло финансирани собствени продукции).

Разкриват се нови възможности за радио- и телевизионните оператори на принципа на страната на произход, който улеснява лицензирането на права, за да могат операторите да предлагат някои свои програми онлайн и отвъд националните граници (обхванатите услуги са услуги за симулкастинг, „догонване” на предаване или допълване на основното предаване с предварителен преглед).

По-широк става изборът на радио- и телевизионни програми, предлагани от услугите за препредаване, чрез IPTV (телевизия през интернет протокол), спътникови, цифрови наземни мобилни мрежи или по интернет. Директивата прилага механизъм за улеснено уреждане на правата – система за задължително колективно управление – спрямо услугите за препредаване, предоставяни чрез средства, различни от кабел (напр. по интернет).

С правилата се постига и правна сигурност за предаването на радио- и телевизионни програми чрез пряко въвеждане, за да се гарантира, че носителите на права получават адекватно възнаграждение, когато техните произведения се използват в програми, предавани чрез пряко въвеждане.

Коментар