Близо половината интернет имена се падат на два топ домейна

На домейна от топ ниво .com се падат най-много регистрации на имена (източник: CCO Public Domain)

Броят на интернет домейните продължава да расте, според свежи данни за регистрациите към края на четвъртото тримесечие на миналата година, изнесени от компанията VeriSign.

Статистиката сочи, че регистрираните имена във всички домейни от топ ниво са 348,7 млн. броя в края на 2018 г. Това е с 6,3 млн. или с 1,8% повече, в сравнение с третото тримесечие на годината и с 16,3 млн. или 4,9% повече на годишна база.

Както и досега, най-много регистрации се падат на домейна от топ ниво .com – около 139,0 млн. На второ място по този показател е домейнът.net, който наброява 14,0 млн. имена.

В двата топ домейна общо има 153,0 млн. регистрации, което е увеличение от 1,3 млн. или 0,8% спрямо предходното тримесечие и 6,6 млн. или 4,5% на годишна база. Но като цяло базата от интернет имена расте по-бързо, за сметка на другите топ домейни.

Разбира се, наред с появата на нови домейн имена, се наблюдава и прекратяване на съществуването на някои имена. Статистиката само за новите имена в топ домейните .com и .net сочи 9,5 млн. регистрации през 2018 г., докато през 2017 г. броят им е бил 9,0 млн.

Коментар