Все повече студенти се обучават в сферата на ИКТ

Малък научен пробив ще води до генериране на милиарди доходи, заяви министър Красимир Вълчев (източник: МОН)

Днешните ученици и студенти трябва да са подготвени за живот, който в много голяма степен ще бъде базиран на взаимодействие с машини. А тази техника ще изисква програмиране, развитие и управление, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на лекция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

„Висшите училища трябва да предприемат хоризонтални мерки за насърчаване на иновациите, креативността и да развиват качествени научни изследвания, да работят съвместно с европейските университетски мрежи и с бизнеса“, каза министърът.

Малък научен пробив ще води до генериране на милиарди доходи и до изключително бързо развитие на стартиращи компании, заяви Вълчев, като подчерта, че инвестициите в оборудване са една от големите стъпки пред висшите училища, когато става дума за дигитализация. Другите са – инвестиции в млади учени и преподаватели, за които започва Национална научна програма с бюджет от 15 милиона лева за тригодишен период.

Красимир Вълчев изтъкна нарастващия брой на обучаваните студенти по програми за ИКТ технологии – към първия семестър на учебната 2018-2019 година той e 14 885. Този сектор е показателен пример за положителни резултати от образователната работа дори в настоящия момент, защото в него е налице и тенденция за негативна миграция сред завършилите.

Според министъра, висшите училища все повече ще се изправят и пред предизвикателствата да подготвят студенти за киберсигурност, дигитална медийна грамотност и дигитално гражданство и най-вече за развитие на уменията за създаване и управление на устройства с изкуствен интелект.

Като предпоставки за пренасочването към дигиталните предизвикателства от страна на МОН се предприемат редица мерки още от най-раните етапи на образованието, заяви министърът. Въведено е компютърно моделиране в трети клас, като предстои то да се разширява и към първи клас. Учениците в гимназиален етап могат да се обучават по програма за приложни програмисти.

През настоящата година стартира нова национална програма – „ИТ бизнесът преподава“, с която специалисти от ИТ компании ще могат да се включат в преподаването на определени модули от материала по информационни технологии. Започва и голям проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за дигитализация на средното образование, в който са предвидени средства за създаване на отворен облак с учебно съдържание.

Коментари по темата: „Все повече студенти се обучават в сферата на ИКТ”

добавете коментар...

  1. Йордан

    Само така! То и през 90-те, след като дойде демокрацията, специалност “Икономика” беше много на мода. И през 2000г – пълно с безработни висшисти. Да видим дали ситуацията с “компютърните специалисти” ще е по-различна.

Коментар