Ще добиват синтетично гориво от въздуха

Климатиците и вентилационните системи могат да се използват за създаване на синтетично гориво (източник: CCO Public Domain)

Интересна перспектива за добив на „суров нефт” разкриват учени от Университета на Торонто и Техническия университет в Карлсруе. Те предлагат създаване на синтетично гориво от въглероден диоксид, става ясно от публикация в Nature Communications.

Изследователите наричат своя въглеводороден продукт „crowd oil”, използвайки игра на думи – „crude oil”, или „суров нефт”. Подобен „нефт от въздуха” е наречен от учените още „нефт от тълпата”.

За предотвратяване на ефекта на глобалното затопляне в следващите 30 години е необходимо емисиите на парникови газове да бъдат сведени до нула, съгласно препоръката на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC).

Но дори и да бъде прекратено изгарянето на изкопаеми горива, желаният ефект може да се постигне, ако разтвореният във въздуха въглероден диокдид се улавя и преобразува в синтетично гориво.

Единственият проблем е, че концентрацията на въглероден диоксид във въздуха е много малка – 0,038%. За ефективен добив от такава концентрация са необходими огромни филтриращи системи.

Ето защо учените предлагат друг подход – създаване на системи за разпределен добив на въглероден диоксид на базата на мрежите за въздушна вентилация и климатиците.

Според изследователите, 25 000 супермаркета в Германия от трите най-големи търговски мрежи ще са достатъчни за добив на синтетично гориво, еквивалентно на 30% от потребностите на страната от керосин или на 8% от нуждите от дизелово гориво.

Освен това необходимата за синтеза на горивото енергия няма да се получава от изкопаеми горива. За целта системите за вентилация ще бъдат свързани със слънчевите панели.

Частните потребители вече могат да продават излишното електричество от слънчевите панели на операторите на разпределени мрежи, така че защо да не продават енергия от своите климатици и на компаниите за синтетично гориво…

Коментар