ЕС вдига бюджета за научни изследвания

Към бюджета на ЕС ще бъдат добавени 100 милиона евро за научни изследвания и програми за студентска мобилност през 2019 г. (източник: CCO Public Domain)

Европейската комисия предложи тази седмица да се добавят 100 милиона евро за водещите програми „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ след споразумение между Европейския парламент и Съвета за бюджета на ЕС. Допълнителни средства ще помогнат ЕС да реагира на предизвикателства като изменението на климата и адаптиране на образованието към потребностите на пазара на труда.

„През декември институциите на ЕС постигнаха съгласие за увеличаване на бюджета за научни изследвания и студентска мобилност, веднага щом разполагаме с налични средства. Днес към вече предвиденото се добавят 100 милиона евро. Това е чудесна новина за изследователите и студентите в Европа“, заяви Гюнтер Йотингер, европейски комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси.

80 милиона евро от тези допълнителни 100 милиона ще отидат за свързаните с климата научни изследвания в рамките на „Хоризонт 2020“, програмата за научни изследвания и иновации на ЕС. Парите ще допринесат за амбициозната цел 35% от бюджета на „Хоризонт 2020“ да бъдат отделени за свързани с климата изследвания.

Останалите 20 милиона евро ще се изразходят за подкрепа на програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа — „Еразъм+“. Тези допълнителни средства ще спомогнат и за изграждането на европейски университети — нова инициатива на ЕС и крайъгълен камък на европейското образователно пространство до 2025 г.

До 2021 г. ЕС иска да създаде 12 европейски университета, в които студентите ще могат да придобият диплома чрез комбиниране на обучение в различни държави от ЕС. Това ще допринесе за международната конкурентоспособност на европейските университети в ЕС и извън него.

Предложението на Европейската комисия трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, уточниха от Брюксел. С увеличението от 100 милиона евро общият бюджет за научни изследвания и за студентска мобилност през 2019 г. ще достигне 15,2 милиарда евро.

Междувременно Европейската комисия назначи професор Мауро Ферари за следващия председател на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), който отговаря за финансирането на авангардните и предлагани от самите учени научни изследвания в Европа. Професор Ферари ще поеме новата си роля от 1 януари 2020 г., когато изтича мандатът на настоящия председател професор Жан-Пиер Бургиньон.

Новият председател се присъединява към ЕНС във важен за развитието му момент. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС Комисията предложи програмата „Хоризонт Европа“ — най-амбициозната досега програма на ЕС за научни изследвания и иновации. През април бе постигнато политическото споразумение за новата програма.

„Хоризонт Европа“ ще запази независимостта на ЕНС под егидата на научния съвет и ще задържи фокуса му върху научните постижения. Комисията предложи значително увеличение на бюджета на ЕНС, който от 13,1 млрд. евро за периода 2014-2020 г. ще възлезе на 16,6 млрд. евро за 2021-2027 г.

Коментари по темата: „ЕС вдига бюджета за научни изследвания”

добавете коментар...

  1. Фофу

    Някой пак е избягал специализирана клиника и е седнал да троли.

  2. _:"%

    ЕС не е както в теория. Някои кръгове побеждават без да воюват, печелят огромни суми без никакъв принос, а народите им плащат цените, особенно от източните държави. Губят си земите, суверенитета, достойството, идентичността си, и им служат като роби. България и други достойни държави трябва да си имат собствени ядрени оружия и да не се кланят пред никой. Земите не са достатъчни богати и плодародни за да си изградим собствени цивилизации. Не трябва да имаме никакви нужди от други и де сме зависими. Иначе демокрацията, свободата и всички други хуманитарни ценности си оставят само на слово. Алчната капиталистическа световна икономика и търговия е най-големият зло на човечеството. Знанието трябва да има обмен по света а не стоката и хората с някои малки изключения.

Коментар