Губим над 800 млн.лв. на година от фалшификати

На всеки български гражданин се падат 113 лева загуби годишно от фалшификати и пиратство (снимка: CCO Public Domain)

Ежегодните загуби поради фалшифициране и пиратство в 11 основни икономически отрасъла в ЕС достигат 117 милиарда лева на година, съгласно нова оценка на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Цялостните загуби възлизат на 7,4% от всички продажби в следните отрасли: козметика и лична хигиена, облекло, обувни изделия и принадлежности; спортни стоки; играчки и игри; бижутерия и часовници; ръчни чанти и багаж; музикални записи; спиртни напитки и вина; фармацевтични продукти; пестициди и смартфони.

Като се има предвид, че законните производители произвеждат по-малко, отколкото биха произвеждали при липсата на фалшифициране, и следователно осигуряват работа за по-малко работници, анализът оценява, че в тези отрасли ЕС губи пряко до 468 000 работни места.

В България годишните загуби, поради фалшифициране и пиратство, се оценяват на 809 милиона лева, което се равнява на 15,5% от продажбите в 11-те отрасъла. Ако се разглеждат като цяло, според анализа, общата стойност на нереализираните продажби се равнява на 113 лева на български гражданин на година.

Това е втората публикувана от EUIPO отраслова оценка на икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството в ключови икономически отрасли, за които е известно, че са уязвими спрямо нарушения на правата върху интелектуалната собственост.

От първия анализ през 2018 г. размерът на нереализираните продажби е намалял във всички проучени отрасли на равнище ЕС, освен в два: облекло, обувни изделия и принадлежности и козметика и лична хигиена.

Коментар