Ирландия с амбициозна цел: нулеви емисии до 2050 г.

Ирландия възнамерява да постигне нулеви емисии на вредни вещества към средата на века (снимка: CCO Public Domain)

Ирландия, подобно на много други страни от ЕС, представи план за преминаване на различни индустрии към възобновяеми източници на енергия. Целта е амбициозна – нулеви емисии на вредни газове към 2050 г.

Публикуваният тази седмица документ, наречен „План за действие за климата”, обхваща различни области, вкл. селско стопанство, промишленост, отпадъци и в частност – автомобилната индустрия.

Съгласно плана, Ирландия възнамерява да постигне нулеви емисии на вредни вещества към средата на века. Освен това до 2030 г. по пътищата на страната ще се движат почти 1 милион електрически превозни средства, от които 100 000 камиона и 1200 автобуса.

Също така до 2030 г. страната ще забрани продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене и ще задоволява до 70% от нуждите си от енергия от възобновяеми източници.

За да постигне втората цел, Ирландия възнамерява да увеличи производството на „зелена” енергия с 12 гигаватчаса. По-голяма част от енергията ще идва от вятърни електроцентрали.

Коментар