Sanofi и Google ще трансформират здравеопазването

Новите технологии и анализът на данни могат да трансформират изцяло здравеопазването (снимка: CCO Public Domain)

Биофармацевтичната компания Sanofi и Google ще създадат виртуална лаборатория Innovation Lab с амбицията да трансформират начина на предоставяне на лекарства и здравни услуги, като използват новите технологии и анализ на данни.

„Ние сме на прага на нова епоха, в която, партнирайки си с иновативни технологични и аналитични компании, ще имаме възможността да трансформираме изцяло здравеопазването”, заяви Амийт Натвани, главен дигитален и медицински директор и вицепрезидент на Sanofi.

Като комбинира научните си открития в сферата на биотехнологиите с познанията на Google в облачните изчисления и изкуствения интелект, Sanofi цели на даде на хората по-голям контрол върху тяхното здраве и да ускори откриването на нови терапии.

„Фармацевтичните компании търсят цифрови иновации, за да подпомогнат създаването на достъпни решения за здравеопазването”, коментира Томас Куриан, главен изпълнителен директор на Google Cloud. По неговите думи, сътрудничеството със Sanofi ще подпомогне ускоряването на цикъла на иновации в здравеопазването за населението по целия свят.

Sanofi и Google ще анализират масиви с данни, за да разберат по-добре ключовите заболявания и да извлекат информация за пациентите. Това ще даде възможност на Sanofi да проучи и разработи по-персонализирани подходи към лечението и да определи начините за подобряване на здравните резултати.

Компаниите ще използват технологиите, за да анализират реалните бази данни на Sanofi за по-доброто разбиране на това какви лечения работят за пациентите. Целта е да се подобри предлагането на индивидуални подходи за лечение, като по този начин се оптимизира грижата за пациентите и се намалят разходите за здравеопазване.

Sanofi и Google също планират да прилагат изкуствен интелект (AI) в различни набори от данни за по-добро прогнозиране на продажбите, маркетинга и дистрибуторската мрежа. Използването на AI ще вземе под внимание информация в реално време, както и географски, логистични и производствени ограничения, за да помогне за точността в тези процеси.

Освен това Sanofi IT ще модернизира инфраструктурата си чрез мигриране на някои съществуващи бизнес приложения към Google Cloud Platform (GCP), за да ускори и опрости управлението на процесите в компанията.

Коментар