И медицината се насочва към облака

Приходите на доставчиците на облачни услуги за нуждите на здравеопазването ще достигнат почти 10 милиарда долара през 2021 г., прогнозира анализаторската компания Frost & Sullivan.

Очакваният ръст в тази сфера е обусловен основно от проблемите със съхранението на данните, обемът на които расте експоненциално. Счита се, че облакът е по-сигурен, в сравнение с локалните хранилища, особено от гледна точка на резервното копиране и възстановяването след повреди.

В момента използването на облачни изчисления в здравеопазването е ограничено най-вече до работните процес в бек-офиса. Но Frost & Sullivan прогнозира, че с нарастване на сложността на медицинските данни и генерирането им от все повече източници и приложения, използването на облака в сектора ще се увеличава, като обхване и други дейности.

Коментари по темата: „И медицината се насочва към облака”

добавете коментар...

  1. Кики

    Да ни е честито след като отидат нашите данни от здравните досиета ще бъдем нападнати от озверелите вълци – маркетинг спецове, които ще ровят и ще търсят всевъзможни начини да продават и да правят пари от тези облачни данни.

Коментар