Морските пристанища с нова система за сигурност

Системата вече функционира на пристанищните терминали Бургас-Изток 1, Варна-Изток и Варна-Запад (снимка: МТИТС)

Нова технологична система ще повиши сигурността и безопасността на българските морски пристанища, стана ясно в края на миналата седмица в Бургас, където министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков представи резултатите от проекта.

Системата вече функционира на пристанищните терминали Варна-Изток, Варна-Запад и Бургас-Изток 1. Изградени са два командни и контролни оперативни центъра, което позволява непрекъсната защита на критичната инфраструктура.

7 231 917 лева е стойността на проекта „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP)”, като финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”.

Росен Желязков припомни, че в рамките на предишната Оперативна програма „Транспорт” беше изградена система за управление на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването (VTMIS). Между двете системи вече има връзка, т.е. инвестира се в оперативно съвместими мрежи.

RPSSP е част от по-голяма система, която беше анонсирана преди няколко месеца от Центъра за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рисковите стоки и товари към ГДБОП. Чрез нея ще се повиши нивото на сигурност и безопасност, както на България, така и на Европейски съюз, а също така е предпоставка за увеличаване събираемостта на приходите.

Министърът заяви още, че от голямо значение за ефективността на внедрената технология е осъществената оперативна съвместимост и защитена връзка със системите на МВР и ГДБОП. Предвижда се да бъде направена необходимата свързаност и с други служби, като НАП и Агенция Митници.

„Заедно с община Бургас обсъждаме възможностите за свързаност и с тяхната система за видео наблюдение. Това ще доведе до разширяване на възможностите и постигане на интеграция, така че отделните системи да не работят сами за себе си, а да обслужват всички държавни структури”, допълни Росен Желязков.

Коментар