Консолидация и силен ръст на пазара за 3D принтери

Катализатор на търсенето на 3D принтери е интересът на потребителите към триизмерни продукти за техните проекти и идеи (снимка: CCO Public Domain)

Обемът на световния пазар за 3D принтери ще достигне 7,08 млрд. долара през 2022 г. Продажбите на подобно оборудване ще се увеличават с 37% годишно, прогнозира изследователската компания Technavio Research.

Според анализаторите, през 2018 г. растежът на световния пазар на 3D принтери възлиза на 34,5%. Един от основните катализатори на търсенето е интересът на потребителите към триизмерни продукти, които отразяват техните собствени проекти и идеи.

Данните от проучването сочат, че приносът на Северна и Южна Америка за растежа на пазара за 3D принтери се измерва с 41%.

Анализаторите отбелязват, че на пазара се наблюдава консолидация: на няколко компании се падат по-голяма част от продажбите. Най-големите производители са Stratasys, 3D Systems, SLM Solutions, EOS, XYZprinting, Ultimaker и Formlabs.

3D печатът се извършва по три основни метода, всеки от които има своите предимства и недостатъци: FDM (нанасяне слой по слой), SLS (селективно лазерно синтероване) и SLA (лазерна стереолитография).

Според експертите, през 2017 г. сегментът FDM е формирал 25,61% от продажбите на 3D принтери в световен мащаб. Очаква се до 2022 г. неговият дял да се увеличи до 26,11% от общите продажби.

Коментар