Анализатори откроиха перспективните IoT технологии

Около 80% от IoT устройствата ще бъдат свързани чрез шлюзове на базата на локални и персонални мрежи, работещи в нелицензирания спектър (снимка: CCO Public Domain)

За безжично свързване на IoT оборудване могат да се използват различни радиотехнологии и стандарти за комуникация. Кои са най-перспективните от тях – на този въпрос дава отговор изследване на компанията J’son & Partners Consulting.

Според експертите, около 80% от устройствата за „интернет на нещата” ще бъдат свързани чрез шлюзове на базата на локални и персонални мрежи в радиочестотни ленти, използвани по опростен начин (в нелицензирания спектър). В същото време самите шлюзове могат да бъдат свързани чрез съществуващи мобилни мрежи или теснолентови IoT безжични мрежи.

Въпреки че теснолентовите безжични IoT мрежи не се считат за най-масовия сегмент, те би трябвало да се използват за свързване на IoT устройствата в много индустрии за широк спектър от приложения, които ще бъдат трудни или невъзможни за използване с други видове безжични комуникации.

Теснолентовите безжични IoT комуникационни мрежи в радиочестотните ленти от лицензирания спектър са представени от няколко стандарта, сред които най-често се срещат NB-IoT и LTE-M на 3GPP консорциума.

Всъщност, тези технологии не са самостоятелни стандарти, а представляват развитие на съществуващите мобилни стандарти, които са били модифицирани, за да отговорят на нуждите за свързване на устройства с ниска мощност – по принцип IoT устройствата работят на батерии и имат ограничени изисквания за честотна лента.

В същото време има повече от дузина различни отворени и затворени стандарти на теснолентови безжични IoT комуникационни мрежи в радиочестотните ленти, използвани по опростен начин (в нелицензирания спектър), но LoRaWAN и SigFox са най-популярните в света.

Тъй като се разработват усъвършенствани технологии (теснолентови LoRaWAN, NB-IoT и др., в дългосрочен план – 5G), телекомуникационните оператори ще се опитат да уловят нови ниши, предлагайки не само комуникационна услуга като такава, но и цялостно решение, вкл. услуги за системна интеграция и обслужване на IoT платформи. Тази тенденция вече се проявява, според анализа.

Коментар