Разработиха първия протокол за квантов интернет

Опростена схема на квантовата мрежа, разработена от холандските учени (илюстрация: QuTech Scixel)

Холандски учени разработиха първия в света протокол за така наречения „квантов интернет”, който работи без смущения и е най-защитен от хакване. Идеята принадлежи на експерти от изследователския център QuTech.

Протоколът, работещ в свързващия слой (link layer) на мрежовата йерархия, е създаден от екип учени под ръководството на проф. Стефани Уенер. Същият екип е разработил обща концепция за квантови мрежи, които, според учените, биха могли да заменят традиционните интернет и локални мрежи.

Идеята на QuTech се основава на принципа на много бързата обработка на кубити, тъй като последните не могат да се съхраняват в паметта дълго време. Подобна обработка ще осигури висока скорост за предаване на информацията, а т.нар. феномен на „квантовото заплитане” – друга основа на протокола – ще даде възможност за максимална защита на предаваните данни.

Явлението „квантово заплитане” предполага взаимозависимост на два или повече обекта, в случая кубити, и неразривна връзка помежду им. Опит за прихващане на данни ще доведе до промяна в квантовото състояние на един или повече кубита и в резултат на това до загуба на предаваната информация. С други думи, информацията може да бъде получена само от целевото устройство – изключен е неоторизиран достъп до нея.

Стефани Уенер запазва в тайна техническите подробности за работата на първия протокол за квантова мрежа. Тя уточнява само, че физическата инфраструктура на обикновения интернет би била много подходяща за функционирането на квантовия интернет.

Концепцията за квантова мрежа, разработена в QuTech, не предполага създаване на нови физически мрежи за предаване на информация и още повече – на нови материали. Според Уенер, широко разпространените оптични кабели, използвани за работа с класическия интернет, са подходящи и за квантовия.

Професорът уверява, че технологията вече работи – по нея се предават данни чрез оптично влакно, което директно свързва приемника и предавателя. В обозримо бъдеще екипът на Уенер ще проведе серия от тестове на квантови мрежи, изградени на базата на класически мрежи, които използват междинни комуникационни възли.

Уенер не разкрива условията за комерсиализация на технологията, но отбелязва, че физическите експерименти скоро ще бъдат недостатъчни за нейното развитие. „Много е важно да излезем извън обхвата на физическия експеримент и да преминем към създаване на реална система”, казва тя.

Коментар