На Луната има странно вещество, установи китайски апарат

Лунният роувър Yutu-2 попадна на необичайна находка на Луната (снимка: CLEP/CNSA)

Китайският лунен роувър Yutu-2 откри вещество с необичаен цвят от тъмната (далечната) страна на Луната по време на проучвания, проведени като част от Китайската програма за лунно изследване (CLEP).

Роувърът откри находката на осмия лунен ден, откакто е на естествения спътник на Земята. Откритието подтикна учените от мисията да отложат други планове за изследвания с помощта на Yutu-2 и вместо това да се съсредоточат върху възможния произход на странното вещество.

Лунният ден се равнява по продължителност приблизително на четиринадесет земни дни, както и лунната нощ. Преди началото на лунната нощ роувърът се изключва и „заспива”, за да възобнови работата си в лунния ден.

Осмият лунен ден започна на 25 юли. На 28 юли екипът на мисията Chang’e-4 се готвеше да изключи Yutu-2 за обичайния си обеден „сън”, за да предпази лунния роувър от високи температури и радиация, идващи от зенита на Слънцето.

Но един от специалистите, проверяващ изображения от основната камера на роувъра, вижда малък кратер, в който има вещество, различно по цвят и текстура от заобикалящата лунна повърхност. На лунния роувър е изпратена команда да провери каква субстанция е това вместо да продължи да се движи на запад.

Следите от Yutu-2 към кратера на Луната, съдържащ странна субстанция (снимка: CLEP/CNSA)

Използвайки камери, за да избегне препятствията, Yutu-2 се приближава до кратера и проучва необичайно оцветения материал и близките скали, използвайки инфрачервен спектрометър VNIS, предназначен да събира информация за лунната повърхност и да анализира нейния химичен състав.

Именно с подобни анализи на проби от дъното на басейна „Южен полюс – Ейткън” за първи път бяха получени данни за състава на лунната мантия, оповестени от китайските учени през май.

Сега обаче китайските експерти не разкриват какво вещество е открил лунният роувър и не споделят подробности за странния минерал. Те предоставиха единствено изображение на роувъра, движещ се към кратера, за да разбере какво има вътре.

Коментар