IBM внедрява квантов компютър в Германия

IBM Q System One ще бъде инсталиран в един от обектите на американската корпорация в Германия (снимка: IBM)

IBM и немското изследователското дружество Fraunhofer Gesellschaft обявиха споразумение за сътрудничество в областта на квантовите изчисления. В рамките на партньорството ще бъде създадена нова общност за реализация на отраслови и приложни стратегии за квантови изчисления.

Съгласно условията на споразумението, комерсиалният квантов компютър IBM Q System One ще бъде инсталиран в един от обектите на американската корпорация в Германия. IBM Q Network вече ще има нов европейски център за квантови изчисления, който ще се фокусира върху формиране на общност от учени, изследователи, разработчици, ИТ специалисти и индустриални експерти.

Германия, от своя страна, планира да инвестира 650 милиона евро в проекта за две години, за да подкрепи прехода на квантовите технологии от сферата на изследванията към практическите приложения.

Очаква се с помощта на квантовите изчисления да бъдат изследвани сложни молекулярни и химични взаимодействия, да се решат важни проблеми с оптимизацията и значително да се повиши ефективността на изкуствения интелект.

Коментар