Nokia изгражда LTE мрежа в медна кариера

Лас Бампас в Перу е деветата по големина медна мина в света (снимка: MMG)

Nokia и перуанският мобилен оператор Telefónica Peru ще изградят частна LTE мрежа в медната мина Лас Бампас в района на Перумак, съобщиха от финландския производител на телекомуникационно оборудване.

Лас Бампас е деветата по големина медна мина в света, а новата LTE мрежа ще позволи използването на повече цифрови технологии в минното дело, както и изпълнение на проекти, свързани с автоматизацията в отрасъла.

Nokia отговаря за техническата част на проекта. Тя ще инсталира базовите станции на клетъчната LTE мрежа в кариерата, която се намира на надморска височина от 4600 метра. Освен това финландската компания ще осигури техническа поддръжка и обучение на персонала, който ще обслужва мрежата в бъдеще.

Новата мрежа ще позволи внедряване на допълнителни функции за сигурност в мината Лас Бампас и ще намали експлоатационните разходи за безжични комуникации, в сравнение с настоящото решение, което се основава на стандарта TETRA. Мрежата ще осигури комуникации за няколко хиляди работници и оборудване.

Минното дело в съвременния свят изисква висококачествена безжична комуникация на голяма площ. Частните мобилни мрежи предлагат сигурно и надеждно покритие, допълвайки Wi-Fi мрежите.

Коментар