Microsoft предложи нови ресурси за НПО-тата

През последните 5 години Microsoft е осигурила безплатен софтуер на стойност над 3 180 000 долара на повече от 1 000 НПО в България (снимка: Microsoft)

Microsoft обяви няколко нови предложения, насочени към организациите с нестопанска цел, които ще им помогнат да работят по-ефективно и сигурно в дигиталния свят, съобщиха от компанията.

Повечето от организациите с нестопанска цел (НПО) по света имат под 10 служители. Според проучване на Microsoft, 60% от тях не разполагат с политика за управление на рисковете, свързана с информационната сигурност, а 74% не предприемат критично важни мерки за защита дори на електронната поща.

Отчитайки това, Microsoft предоставя технологични ресурси и обучение на неправителствените организации. През последните 5 години компанията е осигурила безплатен софтуер на стойност над 3 180 000 долара на повече от 1 000 НПО в България.

Новите предложения на ИТ корпорацията, предназначени за НПО сектора, включват:

  • интегрирано облачно решение Microsoft 365 Business, което се състои от офис пакета, използван от повечето компании по света, с добавени възможности за управление и защита на устройствата;
  • център за дигитални умения за НПО – Microsoft Digital Skills Center for Non-profits;
  • комплект инструменти за управление на проекти – Operations Toolkit.

Microsoft 365 Business за НПО с до 10 работни места обединява продуктивността на Office 365 (включително Office десктоп приложения), Windows Professional и възможности за защита и управление на устройства. НПО-тата могат да добавят допълнителен потребител за по 5 долара месечно.

Microsoft Digital Skills Center за нестопански организации е създаден в партньорство сTechSoup и се явява платформа с много обучения (включително Word, PowerPoint, Excel, Teams и др.) и полезно съдържание, което помага на потребителите да използват технологиите ефективно. Съдържанието се обновява постоянно с нови теми и курсове.

Microsoft Nonprofit Operations Toolkit ще бъде достъпен от 1 октомври през партньорите за облачни решения. Създаден върху Power Platform, целта му е да помогне на малките организации с нестопанска цел да внедрят ефективни процеси за управление на проекти, като едновременно намалят разходите и повишат доверието на дарителите. Решението е готово за ползване и включва PowerApps, Flow, съхранение в облака и Excel.

Тези ресурси ще дадат възможност на неправителствените организации да увеличат положителното си въздействие, като се възползват от новите технологии. Включени са обучителни материали, които да помогнат на екипите им да развият нови умения.

„През последните 5 години Microsoft предостави безплатен софтуер на стойност над 3 180 000 долара на повече от 1 000 организации с нестопанска цел в България. Усилията ни продължават да бъдат насочени към това да предоставяме решения, които им помагат да работят по-ефективно и сигурно в дигиталния свят, като същевременно чрез тях усвояват нови дигитални умения”, заяви Калин Димчев, изпълнителен директор на Microsoft за България, Македония и Косово, като подчерта, че това ще бъде от ползва за цялото общество.

“Чрез партньорите ни ще предоставим възможност на всяка неправителствена организация да разшири активностите и положителното си въздействие и да премести дейността си в облака“, допълни той.

Коментар