БАИТ оспорва фаворизирането на “Информационно обслужване” АД

Проекто-промени в Закона за електронното управление разтревожиха ИТ бизнеса (снимка: CCO Public Domain)

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) e загрижена относно предложените промени в Закона за електрпонното управление (ЗЕУ), които биха довели до сериозни вреди в изграждането и функционирането на електронното управление и пазарната среда, става ясно от отворено писмо на организацията до медиите.

Внесеният в НС текст определя със закон едно търговско дружество – „Информационно обслужване“ АД (ИО), като изключителен доставчик на ИТ услуги за част от публичната администрация. То не е държавно предприятие и в неговата собственост има частен капитал. Макар и малък процент, това е факт. Изборът е в противоречие на свободната конкуренция, казват от БАИТ.

“ИО е търговско дружество с частно участие. Дори и да се приеме за изцяло държавно, то при избора му не се спазва основния принцип на равнопоставеност между формите на собственост”, категорични са от Асоциацията.

“ИО е търговско дружество, работещо за печалба. Не са гарантирани общественият интерес и защитата на конкуренцията, след като не е определен механизъм за формиране на цени, при които ще предоставя услуги ИО, и как ще се избегне злоупотреба с монополното положение спрямо администрациите, които ще са задължени да ползват единствено и само неговите услуги. Липсата на такъв механизъм и контрол върху прилагането му създават предпоставка ИО да използва приходите от неограничените цени (злоупотребата с монополното положение) за нелоялна конкуренция спрямо останалите ИТ фирми”, гласи отвореното писмо.

Не е урегулирано също кой и как ще упражнява контрол върху договорните отношения между посочените в списъка администрации и ИО.

Не са дефинирани критериите за определяне на администрациите от публичната администрация, които ще са задължени да ползват услугите на ИО. Списъкът не е ограничен с изключение на специално упоменатите в предговора ведомства, обръща внимание БАИТ.

Дейностите по предоставяне на услуги на администрации от Списъка трябва да не надхвърлят  капацитета на определения системен интегратор (в случая ИО). Превъзлагане на проекти и услуги, свързани с обслужването на администрациите от Списъка, на други частни ИТ фирми е заобикаляне на ЗОП, се посочва още в писмото.

Според Асоциацията, трябва да има лимит, който да ограничава използването на чужд ресурс под всякаква, вкл. и прикрита, форма за не повече от 5% от възложените по този закон дейности и приходите от тях. Тази възможност (за съжаление и практика) за заобикаляне на ЗОП нарушава осигуряването на справедливи и равни условия на ИТ фирмите и освен че е в противоречие с правилата на ЕС и ЗЗК , води до разхищение на средства и ниска ефективност и ефикасност на инвестициите в е-управление.

Недопустимо е създаване със закон на „стрелочник в гара разпределителна“, коментира БАИТ.

Проблемът с допълването на ограничения капацитет на ИО чрез превъзлагане в противоречие на ЗОП е още по-остър и поради изключително разширените функции, които му се възлагат без да има аргументи за това – към осигуряване на работоспособността на информационните ресурси на администрациите са добавени изграждане и развитие на информационни системи:

Чл. 7с. Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи.

Съществуват и редица други рискове, свързани с определянето на търговско дружество за  системен интегратор/оператор/администратор (в случая ИО). Например, при фалит ще е необходима недопустимата от ЕС държавна помощ, за да не се наруши работата на администрациите от Списъка, опасяват се от БАИТ.

Не е ясна мотивацията за избора на ИО. В мотивите не са изброени конкретни необходимости/предизвикателства и как ИО ги посреща по уникален начин. В Мотивите за предложението за ЗИД има 2 неясни изречения:

Четвъртата група изменения се отнасят до съобразяване в максимална степен с препоръките на ОИСР във връзка с дейността на държавно предприятие „Единен системен оператор“, което е невъзможно при широко разширяване на правомощията на предприятието. В тази връзка релевантният раздел II от Закона за електронно управление бе отменен, като дейностите по системна интеграция се възлагат на „Информационно обслужване“ АД с цел постигане на максимална ефективност и целесъобразност.

Като мотив, вместо аргументи и обяснение защо е целесъобразно това да е ИО, се казва „с цел целесъобразност се възлага на ИО“. Т.е. като мотив за решение се дава самото решение, посочват от Асоциацията.

Като единствен аргумент защо не е подходящо описаното в текущия вариант на ЗЕУ държавно предприятие ЕСО се споменават препоръки на ОИСР. Такива, въпреки че са по важна за обществото и бранша ни тема,  не могат да бъдат открити сред публично достъпната информация, за което БАИТ е изпратила заявки до МС и ОИСР да й бъдат предоставени, ако има такива.

ИО има съществено преимущество, че като търговско дружество, може да определя възнаграждения, с които да привлича и задържа ИТ специалисти. Но има пътища, по които да се осигури бюджет и заплащане на необходимите ИТ специалисти в държавно предприятие или администрация. Най-естественият подход – разширяване на функциите и капацитета на ДАЕУ не се разглежда, а се посочва търговско дружество с частно участие, гласи отвореното писмо.

БАИТ се обръща към народните представители, правителството и всички, които желаят изграждане и безпроблемно функциониране на електронно управление и нормална пазарна среда у нас, да не допуснат приемането на предложените изменения.

Коментар