Монтана въвежда интелигентно сметосъбиране

„Монтана ще е първата община у нас с толкова иновативна система за мониторинг и анализ на сметосъбирането и сметоизвозването”, каза кметът Златко Живков (вдясно) – снимка: A1

Система за интелигентно сметосъбиране с аналитични функции ще внедри телеком операторът А1 в Монтана, стана ясно днес при подписване на договора между компанията и общината.

Проектът е първият в страната, реализиран по технология „Narrowband Internet of Things (NB-IoT), която свързва широка гама от устройства, машини и услуги с помощта на клетъчни мрежи.

Услугата за умно управление на отпадъци е подходяща за общини и сметосъбиращи компании. С помощта на датчици тя автоматично идентифицира степента на запълване на контейнерите за смет и количеството отпадъци, което се извозва.

Системата предлага автоматизирани изчисления на маршрут и навигация, базирани на анализ на информация, както и отчет за сметосъбиране до клиентите. Използването ѝ спестява времеви ресурс, а във финансов аспект може да намали с до 70% разходите за сметосъбиране.

Освен това системата носи ползи и за гражданите, като информира сметоизвозващите компании в случай на запълване на контейнер преди планираното изхвърляне и алармира в случай на пожар.

„Монтана ще е първата община у нас с толкова иновативна система за мониторинг и анализ на сметосъбирането и сметоизвозването. Решението ще доведе както до оптимизация на разходите за тези дейности, така и до справедливо разпределение на такса смет за гражданите и фирмите, работещи на територията на общината”, каза кметът на Община Монтана Златко Живков. „Това ще стане посредством статистически алгоритми, приложени върху събраните данни от „умните” кофи и подходящи модели за анализ на тези данни”, допълни той.

Миналата година А1 демонстрира в Монтана и други възможности на Narrowband IoT, сред които решения зa ĸoнтpoл нa въздyxa, интелигентно осветление и умно паркиране.

„А1 вече има няколко пилотни проекта за умен град и сме готови да внедрим решения, базирани на Narrowband-IoT мрежа с национално покритие. Основните предимства на технологията са свързани с по-ниски разходи за устройствата, по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите, оптимизиран пренос на данни, висока сигурност на връзката”, коментира Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби” в А1 България.

Коментар