Проект ще насърчава по-дългия трудов живот

Около 1,5 млн. пенсионирали се български граждани разполагат с капацитет, за да продължат да допринасят за обществото (снимка: CCO Public Domain)

Средната продължителност на живота на населението в България се е увеличила със седем години в периода 1992 – 2018 г., т.е. за 26 години. Прогнозите за следващите 30 години са, че средната продължителност на живота ще надхвърли 85 години, съобщиха от Българската стопанска камара (БСК) при стартиране на проект, посветен на активното стареене.

Човешкият потенциал на т.нар. „трето поколение” става все по-важен. Отделно, около 1,5 млн. пенсионирали се български граждани разполагат с капацитет (опит, знания, мъдрост), за да продължат да допринасят за обществото, и трябва да им се даде възможност да останат на пазара на труда и да бъдат професионално активни за по-дълъг период, посочиха от БСК.

От камарата отчитат, че има разумна възрастова граница за професионална активност, която е различна за отделните хора, но обикновено гравитира около 70-75 години. Това предоставя допълнителни икономически възможности, по-добро качество на живот и по-различна съдба от тази на рутинното остаряване.

Работната сила застарява и това не е само национална, а глобална тенденция. По-възрастните работници на 55-65 и повече години, представляват все по-голяма част от работната сила в България. През 2003 г. те са съставлявали 12%, докато през  2019 г. вече са над 23%.

Според изследване на Световната банка (2016), страната ни е на едно от първите места по рязък спад на трудоспособното население. През 2010 г. средната възраст на работната сила е била 35-39 г., но съгласно прогнозите до 2030 г. тя ще стане 50-54 г. и, ако тенденцията се запази, до 2050 г. средната възраст на трудоспособното население у нас ще бъде 60-64 години.

Днес трима работещи в България подкрепят един пенсионер (3/1). След 40 години съотношението ще бъде 1,7/1. Това поставя сериозни предизвикателства пред състоянието на човешкия капитал и икономиката, пред пенсионната система, здравното осигуряване, социалната защита, пред отношенията между поколенията и социалната структура на обществото.

Представители на индустрията участваха днес в работна среща в БСК във връзка със стартирането на проект, посветен на т. нар. активно стареене (снимка: БСК)

Работодателите са силно заинтересовани, но все още са неподготвени за предизвикателствата и трудностите, породени от демографската криза и дефицита (количествен и качествен) на работна сила. В голяма част от предприятията липсват практически инструменти и среда, чрез които тези процеси да бъдат управлявани, отбелязва анализът на БСК.

Европейската комисия прие множество документи, свързани с насърчаване на активното остаряване. През 2017 г., в рамките на работната програма на социалните партньори на европейско ниво (2015-2017 г.) е подписано Рамково споразумение за активното стареене и междупоколенчески подход, чиито адресати са националните организации, членуващи в съответните европейски сдружения на работодателите и синдикатите. Като единствен член на BusinessEurope от България, БСК е ангажирана в прилагането на рамковото споразумение в страната.

Представители на индустрията участваха днес в работна среща в БСК във връзка със стартирането на проект, посветен на т. нар. активно стареене. Проектът се финансира с 1,7 млн. лв. от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” и ще бъде изпълняван от БСК, в партньорство с КНСБ, през следващите две години.

Основните цели на проекта са:

 • преодоляване на недостига на работна сила и увеличаване на дела на заетите лица чрез насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа;
 • приспособяване на политиките по управление на хора в предприятията и на индустриалните отношения към променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила и създаване на предпоставки за развитието на т.нар. „сребърна икономика”;
 • развитие на социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации, и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени серия от проучвания, изследвания и анализи, ще бъдат разработени методически материали, секторни стратегии и политики за насърчаване и подпомагане на процесите, свързани с активното стареене и внедряване на междугенерационния подход.

В изпълнението на проекта ще бъдат ангажирани над 300 експерти от БСК и членуващи в нея браншови и регионални сдружения на работодателите, експерти от КНСБ, мениджъри и специалисти „човешки ресурси”. Проектът ще предостави подкрепа на 10 икономически сектора, 120 предприятия и 2000 заети лица.

Създаденият капацитет и натрупаният опит в реализирането на проекта ще подпомогнат разработването и практическото осъществяване на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора (2019-2030).

Коментари по темата: „Проект ще насърчава по-дългия трудов живот”

добавете коментар...

 1. тракиец

  45 годишен, само 9 месеца опит от преди десетки години, безработен още търсещ работа инженер съм. но турската система където живея вече не ме счита като човек, защото за да си кандидат за някаква пост, длъжност или работа трябва да си под определен възраст (повечето случаи това е 32-35 г.), но пък иска данъци, и си плащам много повече за медицински услуги от всички останали когато имам нужда, като че ли дипломата само по себе си ти прави богат. но пък рабододателите предпочитат да наемат за работа пенсионери с опит защото за тях не им плащат осигуровки и си мислят че те им са по удобни или пък нови дипломирани които им плащат възможно най-минимални заплати за няколко месеца след това ги уволняват за да наемат други и така се върти дяволския кръг. няма да е лошо ако бъде изтрит от замята тая злобна държава

 2. :o)

  Помнете ми думите…някой ден думата пенсия ще бъде забранена.
  Работиш докато умреш, това е.

 3. Saevar

  така е и на запад, поне тук в скандинавия където живея от години говорят за вдигане на пенсионната възраст на 70 години понеже живеели дълго, колегата под мен Юли е на 51 и е уморен а аз още нямам и 40 и вече не ми се бачка.. 🙂

 4. :)

  Всъщност идеята е, че няма пари за пенсии и малоумното ни правителство се чуди какво да прави. Вдигат постоянно времето което трябва да изработиш за да се пенсионираш и разчитат да дават на хората в пенсионна възраст мижави пенсийки колкото да не умрат от глад.

 5. Юли

  Малоумници недо…рабитили. Аз съм на 51 г. и вече съм адски уморен, демотивиран и изчерпан от преработване – в продължение на десетки години по 12-14 ч. пред компа. Те си бъркат в носа по цял ден и измислят кой как да им работи повече…

Коментар