Съхранение на данни чрез ДНК привлича инвеститорите

Методът за синтез на дълги вериги ДНК, разработен от Molecular Assemblies, използва водни разтвори и неопасни химикали (графика: Molecular Assemblies)

Известно е, че информацията може да се съхранява в ДНК последователности. След като това е реализирано в природата, защо да не се приложи и за технологичното развитие на човечеството?

Изучаването на механизмите на синтез на ДНК обещава да доведе до индивидуална медицина на ниво лична корекция на ген. Единственият проблем е, че синтезът на дълги, чисти и стабилни нишки на ДНК е сложен процес, използващ токсични химични съединения.

Пробив в тази област може да направи т.нар. ензимен синтез на ДНК, при който за създаване на желаните последователности се използват ензими, а не „сурова” химия.

С ензимен ДНК синтез се занимава младата компания Molecular Assemblies. Тя е създадена през 2013 г., но зад нея стои 30-годишният опит на профилни учени, отбелязва Storage Neswletter. Смята се, че Molecular Assemblies е първата, която предлага комерсиален и сравнително прост метод за синтезиране на дълги вериги ДНК.

Предвид интереса към модификациите на генома и необходимостта от нови методи за записване на информация, Molecular Assemblies се радва на внимание от страна на инвеститорите. Наскоро компанията успя да привлече 12,2 милиона долара за развитие в първия кръг от инвестиции от серия А.

Методът за синтез на дълги вериги ДНК, разработен от Molecular Assemblies, използва водни разтвори и неопасни химикали. Технологията включва и проста обработка на веригите след синтеза с цел извличането им от разтвора и по-нататъшна работа с тях.

Така създадните нишки ДНК могат да бъдат използвани за медицински нужди (клетъчна терапия CAR-T и редактиране на гени CRISPR), за модифициране на селскостопански продукти, в промишлеността и в технологиите за запис на данни на молекулярно ниво.

Коментари по темата: „Съхранение на данни чрез ДНК привлича инвеститорите”

добавете коментар...

  1. LUDLUD

    От десетилетия се говори за възможността да съхраняваме дигитални данни във ДНК. Въпросът е че над 50 години най вероятно няма да видим подобно нещо. Сега почнаха да вилнеят Квантовите компютри. Съхранението във ДНК вериги ще е следващото по рода си и ще се използва във напълно биологичен компютър. Накратко казано подобие на човешкият мозък без самосъзнаване.

  2. Johnny Mnemonic

    Кеану Рийвс Хареса тази статия!

Коментар