Изкуствен интелект: преодоляване на бариерите

Въпреки позитивната посока на развитие, внедряването на изкуствен интелект е труден процес, който все още някои от мениджърите не се престрашават да започнат (снимка: CCO Public Domain)

Изкуственият интелект настъпва и все повече мениджъри осъзнават ползите, които той може да донесе на техните организации. Според неотдавнашно проучване на 451 Research сред организации от цял свят, 43% от интервюираните ръководители смятат, че изкуственият интелект допринася за подобряване на услугите за крайния клиент, а 37% са убедени, че той ще им донесе конкурентно предимство.

Сред плюсовете, които участниците в изследването изброяват още, са: повишаване на продажбите (31%), по-бърз отговор на заплахите (29%), намаляване на грешките в бизнес процеса (28%), намаляване на разходите (27%) и ограничаване на риска (26%).

Въпреки позитивната посока на развитие, внедряването на изкуствен интелект е труден процес, който все още някои от мениджърите не се престрашават да започнат. На база на проучването, 451 Research и HPE изготвиха доклада „Насоки за използване на AI в предприятията. Добри практики и начини за преодоляване на основните бариери пред използването му”, с който се надяват да помогнат на песимистично настроените мениджъри при вземането на това трудно, но необходимо решение.

Изкуственият интелект в различните сектори

Според проучването, 61% от компаниите от финансовия сектор в световен мащаб възнамеряват да въведат изкуствен интелект в близката една година. 37% от представителите на сектора са категорични, че новите технологии им помагат да намалят риска най-вече по отношение на измамите и тяхното разпознаване.

Мениджърите от интервюираните организации смятат, че старите системи вече не могат да се справят със злонамерената дейност и допускат все повече грешки при разпознаването на злонамерените транзакции, което кара секторът да се обърне към новите технологии. Чрез машинното самообучение финансовите организации могат, въз основа на наличните данни, да обучат модели за разпознаване на измами. В допълнение, машинното самообучение може да бъде използвано за подобряване на процедурите за съответствие с GDPR, например.

33% от организациите от финансовия сектор разработват чатботове, базирани на изкуствен интелект, за да подобрят услугите, предоставяни на клиентите, а 23% използват технологията, за да подобрят таргетирането при маркетинговите кампании.

Все още голямата спънка при финансовите институции е достъпът до информация, като според 37% от тях проблемът се отразява негативно на инициативите им в областта на изкуствения интелект.

Здравеопазването се позиционира на второ място по внедряване на изкуствен интелект. 54% от организациите в сектора планират да внедрят технологията през следващата една година. В момента по-голямата част от тях (45%) са концентрирали усилията си върху мониторинга на пациентите чрез използване на машинно самообучение, а 41% – върху оптимизация на клиничните работни потоци.

Обемът на пациентската информация, включително генерираната от медицинските IoT устройства, постоянно нараства. Затова интелигентното проследяване на състоянието на пациентите и оптимизацията на клиничните работни потоци ще позволи на докторите да се фокусират върху вземането на решения, което ще подобри лечението на пациентите и ще осигури персонален подход.

Основната бариера пред навлизането на изкуствения интелект в здравеопазването е липсата на добре обучени кадри, смятат 39% от представителите на сектора. Това, според анализаторите, е ясен знак, че трябва да се увеличат крайните потребители, които разработват или внедряват изкуствен интелект, и така ползите от системите да достигнат до много повече хора.

Производството се нарежда на трето място в класацията на секторите, планиращи да се възползват от предимствата на изкуствения интелект през следващата година. 42% от организациите възнамеряват да интегрират AI в своите процеси в близко бъдеще. В момента най-използваната технология е предиктивната поддръжка, на която разчитат 36% от анкетираните.

Според експертите, изкуственият интелект може да намери приложение при оценка на качеството, като той би могъл да се използва за разпознаване на проблеми и дефекти при продуктите, което пък ще намали разходите за производство. AI би могъл да намери приложение и при дизайна на нови артикули. На теория, алгоритъмът може да бъде обучен и да се създаде автоматизиран дизайн и оптимизация на новите продукти. Това ще промени изцяло начина, по който те се създават.

Най-голямото препятствие, с което се сблъскват мениджърите от производствения сектор, е внедряването на изкуствен интелект в съществуващите производствени технологии (според 27% от допитаните).

В публичния сектор използването на изкуствен интелект изостава на фона на другите сектори. Според данните, 40% от ръководителите в сектора имат намерение да въведат AI през следващата една година. Тук технологията се използва най-често за гарантиране на физическата и цифровата сигурност, но тя би могла да намери широко приложение в транспорта и „умните” градове като анализира събраната в реално време информация и изготвя препоръки за организиране на движението.

Не е изненада, че основната пречка пред използването на изкуствен интелект в този сектор е ограничения бюджет.

Три препятствия и три решения

Като обобщение експертите дефинират три основни бариери, които пречат на ръководителите да се възползват от плюсовете на AI, за които вече стана дума, и три основни решения, които ще им помогнат да ги преодолеят.

Първият основен проблем за всички организации е липсата на добре подготвените кадри. Изкуственият интелект и машинното самообучение изискват задълбочени технически умения, които не всички организации имат под ръка. За да се справят с този проблем много от тях търсят възможности за повишаване на уменията на наличните в организацията експерти, а други залагат на инструменти, които помагат за по-лесното внедряване на машинното самообучение.

Вторият проблем, с който организациите се сблъскват, е големият брой практически казуси на използване на изкуствен интелект. Може да звучи странно, но това прави доста трудна задачата на мениджърите да анализират и прогнозират как точно биха могли да се възползват от предимствата на AI в тяхната организация. В такива случаи експертите съветват проектите да бъдат възможно най-специализирани и фокусирани и мениджърите да потърсят подходящия технологичен партньор, който да им помогне при намирането на най-правилното за тяхната организация AI решение.

На трето място, разбира се, стои ИТ инфраструктурата, която при повечето от организациите на този етап не отговаря на изискванията за натовареност при изкуствения интелект. AI се разпростира вече отвъд облачните технологии към крайните устройства, което предполага друг подход. Тук възможностите за реакция са: чрез придобиване на нов, специфичен за машинното самообучение, хардуер и чрез разработване на нова парадигма за ИТ инфраструктурата на организацията.

Приложението на AI в различните индустрии e във фокуса на конференцията „Интeлигeнтни ИT peшeния. Πocoĸa: Изĸycтвeн интeлeĸт” на 23 октомври в Coфия Tex Πapĸ, организирана от Неwlеtt Расkаrd Еntеrрrіѕе управлявана от Селектиум. Bxoдът e бeзплaтeн, ĸaтo ce изиcĸвa peгиcтpaция нa caйтa на конференцията.

Коментар