Визуализации в обявите помагат в битката за кадри

Реални кадри от офис пространството са предпочитани в обявите за работа (снимка: CCO Public Domain)

Едва 31% от обявите за работа в България са без илюстрации, а 69% от обявите за работа във всички сектори са съпроводени с някаква специфична визуализация при публикуването, сочи проучване.

Най-често се използват снимки, инфографики, комбинации от графични елементи, дори анимации, според изследване на InfoGraffiti, което анализира близо 43 000 обяви за работа у нас в 26 сектора на икономиката за периода юли – септември 2019 г.

Войната за таланти обхваща почти всички сектори на бизнеса и на първия етап се води за спечелване на вниманието на кандидатите. Секторите с най-голям брой визуализирани обяви са мениджмънт и бизнес развитие (87%), административни и офис дейности (83%) и инженерни и технически дейности (89%).

Секторите реклама (73%) и информационни технологии (69%)  са съответно на  седмо и осмо място по брой визуализирани обяви. Най-малко визуализирани обяви се ползват в секторите застраховане (36%), недвижими имоти (37%), архитектура и строителство (47%). Скептични относно необходимостта от визуални обяви са и секторите фармация и здравеопазване и банковия сектор.

Специалистите по визуални комуникации съветват да се избягват баналните снимки от безплатни банки и да се залага на визии, които показват специфични характеристики на обявата и на самата позиция. Вместо стандартните усмихнати модели в изкуствена офис-среда е по-добре да се покажат реални кадри от офис пространството, моменти от живота на екипа или забавни илюстрации, които показват спецификите и ценностите на компанията. Използването на реални снимки на служители и техни цитати и коментари е също добра и работеща практика.

„Използването на визуализизации в обявите е тенденция, която все повече компании ще започнат да следват. Кандидатите са претоварени с текстова информация, затова е важно компаниите да прилагат иновативни подходи за привличането и задържането на тяхното внимание и за атрактивно представяне на съдъражанието на обявите си за работа”, сподели Ива Николова, мениджър човешки ресурси в DHL Enterprise Software Solutions.

В стратегията си за изграждане на работодателската марка компанията отдавна използва визуалната комуникация. Залага не само на визуални обяви, но дори на видео-обяви и на извеждане на преден план на служителите, с които се гордее.

Във време на постоянна информационна претовареност аудиторията няма време, капацитет или мотивация да чете задълбочено. Потребителите изискват визуално съдържание, привличащо вниманието, което бързо ги насочва към действие. Така възниква необходимостта комуникационните специалисти да започнат да използват визуална информация, казват специалистите.

Според американският психолог Ричард Майер, текстът, подкрепен с изображения, подобрява разбирането с до 89%, в сравнение с чистия текст. Освен това визуалното интерактивно съдържание увеличава със 70% конверсиите – ангажирането на потребителите или т.нар. „conversion rate”, според платформата за маркетингови изследвания Demand Metric.

Коментари по темата: „Визуализации в обявите помагат в битката за кадри”

добавете коментар...

  1. ха

    Обявите без картинки нарочно се правят такива. Така само силно заинтересованите ще ги прочетат. Иначе ще се появят много по-голямо количество несериозни кандидати. То и заради това даже някои обяви ги пишат на английски – просто за да бъде гадостта от четенето още по-голяма.

Коментар