Въвеждат и гръцко домейн разширение .ευ

Разширението .ευ ще даде възможност на крайните потребители да регистрират имена на домейни на гръцки език под гръцкото разширение
(графика: EURid)

EURid, организацията с нестопанска цел, на която Европейската комисия делегира управлението на домейна от най-високо ниво .eu, добави трето основно разширение към семейството на национални домейни от първо ниво.

Заедно с .eu на латиница и .ею на кирилица, гражданите на Европейския съюз вече могат да регистрират имена на домейни под .ευ разширение на гръцки език, съобщиха от EURid.

Стартирането на .ευ на гръцки език е поредната стъпка в мисията на Европейската комисия и EURid за подкрепа на многоезичието онлайн, след въвеждането на .ею през юни 2016 г.

„Разширението .ευ ще даде възможност на крайните потребители да регистрират имена на домейни на гръцки език под гръцкото разширение, които представляват интернационализирани имена на домейни (т.нар. Internationalised domain names или IDNs)”, сподели Джовани Сепия, мениджър външни отношения на EURid.

EURid напълно ще приложи основното правило, че скриптът от второ ниво трябва да съответства на скрипта от най-високо ниво. Това означава, че всички текущи имена на домейни, регистрирани на гръцки под .eu (на латиница), ще преминат през тригодишен преходен период „корекция на скрипт”.

Всички политики, процедури и функции, които понастоящем са налични за .eu (като трансфери, групови трансфери, многогодишни регистрации, DNSSEC, заключване от регистъра и др.), ще се прилагат и за .ευ.

Коментари по темата: „Въвеждат и гръцко домейн разширение .ευ”

добавете коментар...

  1. ха

    Не може да ползваме “ес” домейн, защото на латиница “ec” е домейна на Еквадор. Това е правило против фишинг измами. То затова и “бг” домейна го спираха доста време, но като видяха че друго няма да се ползва го разрешиха. Бил близо визуално на “br”, което е някаква глупост, защото буквата “б” по-скоро на “6” да я оприличиш отколкото на латинския си еквивалент.

  2. АА

    Кой идиот го измисли това .ею… ние не казваме “ЕЮ” а “ЕС”.

Коментар