DDoS атаките се увеличили с над 240% за година

DDoS атаките причиняват отказ на уеб услуги, в резултат на претоварване
(снимка: CCO Public Domain)

Броят на големите и малките разпределени атаки за „отказ на услуга” (DDoS) продължава да расте, сочи нов доклад на компанията за киберсигурност Neustar.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой DDoS атаки се оказва с 241% по-голям, в сравнение със същия период на 2018 г. Докладът също така потвърждава непрекъснатото увеличаване на малките атаки и разширяването на многовекторните атаки.

Към незначителните атаки Neustar включва такива със скорост от 5 Gb/s и по-ниска. През третото тримесечие на 2019 г. броят на тези заплахи е с 303% по-голям, отколкото за същия период на миналата година.

Малките атаки, включително проникванията на ниво приложение, представляват 81% от общия брой атаки през разглеждания период. За сравнение: през предходното тримесечие този показател е бил 75%, а преди една година – 69%.

Увеличението в броя на малките атаки води до намаляване на средния размер на DDoS атаките – от 10,5 Gb/s през третото тримесечие на 2018 г. до 7,6 Gb/s през третото тримесечие на 2019 г. Средната интензивност също намалява – от 10,5 милиона пакета в секунда до 7,6 милиона.

В същото време най-интензивната атака през тримесечието, с 343 милиона пакета в секунда, е била с 24% по-силна от най-интензивната атака, регистрирана през същия период на миналата година.

Броят на мащабните атаки (със скорост от 100 Gb/s и по-висока) също продължава да расте на годишна база – с почти 200%, но самите те стават все по-малки. Според експертите, това се дължи на факта, че малките атаки са по-лесни за организиране и скриване, което пречи за навременното им отблъскване.

Коментар