Приложение оценява вредата от всеки закупен продукт

My Carbon Action показва как покупките ни влияят върху изменението на климата
(графика: Enfuce)

Стартъп от Финландия разработи мобилно приложение, което изчислява въглеродния отпечатък на всеки закупен продукт. Т.е. програмата показва на потребителя как покупките му влияят върху изменението на климата.

Въглеродният отпечатък се оценява като съвкупност от всички емисии на парникови газове по време на производството и експлоатацията на определен продукт. My Carbon Action, разработено от Enfuce, е в състояние да изчисли този показател.

Освен това приложението дава препоръки как да пазарувате с по-малко щети на природата. В края на зададен период (седмица, месец или година) потребителят получава отчет за това колко отговорно е било потреблението му.

My Carbon Action препоръчва на потребителите да се въздържат от закупуване на определени продукти, като например месо. Приложението също така съветва често да се изключват електрическите уреди от мрежата.

Коментар