Изкуствен интелект убеди, че не е опасен за хората

Изкуственият интелект дискутира с хората опасен ли е за човечеството
(снимка: Rajamanickam Antonimuthu / YouTube)

Странен и много интересен дебат се състоя в Кеймбридж. На двучасово събитие бе обсъден въпросът за потенциалната опасност, която представлява изкуственият интелект за човечеството.

И аргументите „за”, и аргументите „против” бяха отстоявани от самия изкуствен интелект – по-конкретно от системата Project Debater, разработена от IBM. На изкуствения разум помагаха двама души, съответно за всяка от двете позиции.

За да може устройството да слуша и анализира думите на опонентите, бе използвана система за разпознаване на реч, която забавяше малко дискусията, но същевременно позволи на Project Debater да даде отговори на всички въпроси по същество и без отклонения от темата.

Дебатът премина почти без проблеми – единствено изкуственият интелект повтори един от аргументите няколко пъти, а също така някои твърдения не бяха подкрепени от аргументи.

В останалата част от дискусията Project Debater се справи отлично и доказа, че изкуственият интелект не представлява заплаха за човечеството – от триста души публика над половината (51,22%) гласуваха за тази позиция.

Системата е обучена на повече от 30 хиляди примера за аргументация с различни нива на достоверност. Разработчиците възнамеряват да анализират резултатите, за да разберат защо хората намират някои аргументи за по-убедителни от други. В бъдеще това ще помогне за създаване на по-умни цифрови асистенти.

Коментар