Расте търсенето на HDD като външен сторидж

Неочаквано увеличение в търсенето на HDD системи за съхранение на данни отчитат анализаторите
(снимка: CCO Public Domain)

Интересна тенденция се очертава на пазара за външни системи за съхранение на данни от корпоративен клас. Твърдите дискове възстановяват позиции в региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка), според доклад на IDC за третото тримесечие на годината.

В периода юли-септември 2019 г. разглежданият сторидж пазар възлиза на 1,87 милиарда долара, което е спад от 1,7% спрямо третото тримесечие на миналата година (1,90 милиарда долара). Изчислен в евро обаче, пазарът бележи ръст от 2,7%, отбелязва IDC.

Анализаторите подчертават неочакваното увеличение в търсенето на системи за съхранение, базирани само на твърди дискове (HDD). Преди това, в продължение на повече от две години, този сегмент регистрираше спад. Ръстът се обяснява с подема в решенията за архивиране на данни.

Сегментът на флаш-базираните сториджи системи (All Flash Array, AFA) заема 39% от целия пазар. Други 40% се падат на хибридните системи, които съчетават твърди дискове и флаш.

Пазарът в Западна Европа регистрира спад от 8,7% в стойностно изражение. В същото време, за първи път в региона позициите на AFA и хибридните системи са изравнени – на двете категории се падат по 41% дял.

В региона на CEMA (Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Африка) доставките на системи за външно съхранение от корпоративен клас нарастват с 8,7% на годишна база, сочи още анализът на IDC.

Коментар