5G ще посрещне големия обем генерирани данни

През 2023 година в света ще има малко повече от 1 милиард активни 5G връзки
(снимка: CC0 Public Domain)

Броят на 5G връзките в света ще надхвърли един милиард след около четири години. Ключови фактори за растежа на новите мрежи ще бъдат големият обем генерирани и консумирани данни, интернет на нещата (IoT) и приложенията в реално време.

Според нова прогноза на IDC, броят на 5G връзките тази година възлиза на около 10,0 милиона, а през 2023 г. ще достигне 1,01 милиарда. Тези стойности съответстват на средногодишен темп на растеж от 217,2%.

Анализаторите отбелязват, че въвеждането на 5G през следващите няколко години ще бъде стимулирано от увеличаващия се обем на генерираните и консумираните данни. Този фактор ще се прояви както в корпоративния, така и в потребителския сегмент.

Мигрирането към 5G на потребители, които използват интензивно данни, ще позволи на операторите да управляват по-ефективно мрежовите ресурси, сочи още анализът на IDC.

Втори ключов фактор за растеж на мрежите от пето поколение е увеличаването на броя на IoT устройствата. В допълнение, важна роля ще изиграе предимство на 5G като ниската латентност, което ще даде тласък на приложения, нуждаещи се от реакция в реално време.

Коментар