Архивиране, архивиране и пак архивиране

Съхраняването на данни в “компютърния облак” не е нова концепция. То става все по-популярно в света на мобилните устройства, които също имат нужда от надежден склад за техните данни. Мобилните телефони се превърнаха във важни инструменти на бизнеса и опасността от загубата на информация при кражба или загубване на устройството е сериозна.

Въпреки че всички платформи предлагат опции за синхронизация в персонален компютър с помощта на специализиран софтуер, решението за съхраняване на информацията в интернет облака е по-сигурно.

Софтуерът за резервиране на данните, предоставян за повечето нови мобилни телефони, е достатъчно сигурен, но има опасност самият персонален компютър да бъде повреден и данните да бъдат загубени безвъзвратно. Онлайн услугите за резервиране предлагат допълнителна сигурност за контакти, имейли, текстови съобщения, фотографии и документи, които могат да бъдат управлявани онлайн за спокойствието на потребителя. Записани на отдалечен сървър, тези данни могат да се възстановят за минути, в случай, че телефон и компютър бъдат загубени, повредени или откраднати.

Британският сайт IT Pro обобщава някои от предлаганите възможности:

MyPhone

Microsoft обяви своята услуга за резервиране на данни за клиенти с Windows Mobile през февруари на световния мобилен конгрес. MyPhone предлага архив на до 200МВ данни на сървъри на Microsoft, но все още е в етап на първи бета тестове и в момента се изпитва от ограничен брой регистрирани потребители.

Microsoft побърза да наблегне, че тази услуга не заменя Exchange и работи по напълно различен начин. С нея може да се архивират документи, контакти, записани на SIM карта и всяка друга информация, запазена в картата с памет на телефона. Услугата се предлага само за потребители на Windows Mobile 6 или по-нова версия.

Ако телефонът не е свързан активно към Microsoft Exchange, информацията от телефона може да се архивира на сървър на Microsoft, достъпът до който става чрез откриване на персонална регистрация на myphone.microsoft.com.

Anywr

Това е услуга за онлайн сторидж за всяко приложение или устройство, което може да се синхронизира чрез SyncML, включително базиран в уеб имейл, POP/IMAP имейл и контакти от мобилния телефон.

Anywr е предназначена за клиенти с по-големи технически познания, отколкото за бизнесмени, но тъй като е съвместима с повече модели на мобилни устройства, в сравнение с всяка друга услуга, определено е много добър избор.

За синхронизация на мобилния телефон с Anywr се изисква съвместимост със SyncML, функция, която повечето платформи като Microsoft, Symbian, Blackberry (с инсталиран клиент SyncML) имат.

Разликата между Anywr и други услуги за архивиране е, че синхронизацията на мобилния телефон е от самия телефон през неговия мобилен браузър. Това може да се разглежда като недостатък, тъй като не може да се синхронизира автоматично всеки ден и има вероятност от загуба на данни.

ZYB

ZYB е услуга, която е съвместима с всички операционни системи. Тя не архивира всички данни от телефона, а автоматично синхронизира контакти, снимки и текстови съобщения. Ако се промени информацията в телефонния указател, например, тази промяна ще се отрази също и в онлайн акаунта на потребителя.

ZYB синхронизира телефона и онлайн акаунта с инсталиране на специфични настройки за синхронизация на телефона. След регистрация в услугата, на телефона се получава текстово съобщение, съдържащо тези настройки. Потребителят ги инсталира на телефона си. Той може да избере неговото местоположение да бъде следено и показвано, така че контактите му да виждат къде се намира. С тази функция обаче трябва да се внимава, тъй като има противоречив ефект и е по-добре да не се активира.

Коментари по темата: „Архивиране, архивиране и пак архивиране”

добавете коментар...

  1. Евок Севок

    Откакто почнах да правя обратното на това, което ме съветва Майкрософт, проблемите ми в интернет рязко намаляха.

    Архивиране в облак – ха-ха!

    Трябва да сте много задръстени, за да си пратите данните в облаците, където летят любимите грабливи птици на Бил Гейтс и като Бил Гейтс, вместо да си ги държите на флашка в джоба на панталона.

    Я слезте малко на земята!

Коментар