Електрониката е сред засегнатите от коронавируса

Глобалната икономика и търговия ще забавят ръст през 2020 година, заради коронавируса
(снимка: CC0 Public Domain)

Епидемията от коронавирус ще забави ръста на глобалната икономика, сочи анализ на застрахователя Euler Hermes. Експертите алармират за възможни прекъсвания по веригите за доставка и проблеми в секторите електроника, авиация, луксозни стоки, туризъм и др.

26 млрд. щ.д. загуби седмично ще понесат доставчиците на стоки и услуги към Китай, заради епидемията и карантината, причинени от коронавуриса. Според Euler Hermеs, най-сериозно от извънредната ситуация ще пострадат Хонг Конг, САЩ, Япония, Южна Корея и Германия.

Щетите заради замразения внос на стоки се оценяват на 18 млрд. щ.д. седмично, а към тях се добавят още 6 млрд. щ.д. пропуски при услугите. Загубите от транспортни услуги добавят още 2 млрд. щ.д. към негативната калкулация.

Заради епидемията, Euler Hermes ревизира леко прогнозите си за развитие на глобалната икономика и търговия през 2020 година, като очакваният ръст е намален съответно на 2,3% и 1,3%. Китайската икономика ще забави ръста си с около 1% тази година.

Най-съществено ще се усетят последствията в първото тримесечие, когато се очаква да приключи мини рецесията в производството. Дори след това обаче забавянето няма да бъде напълно наваксано нито в Китай, нито на глобално ниво, прогнозират експертите.

Анализът показва, че заради епидемията и затварянето на производства, съществуват рискове от прекъсване на веригите на доставка в секторите електроника, автомобилостроене, химическа индустрия, машиностроене и текстил. От това потенциални загуби могат да претърпят свързани икономики като Тайван, Южна Корея, Индонезия, Холандия и Унгария.

Заради свито потребление ще пострадат и някои други сектори, сред които авиотранспортът, производството на текстил, луксозните стоки, развлекателният бизнес, хотелите и ресторантите.

„Не се очаква епидемията да има осезаем отпечатък върху бизнеса в България или да създаде съществен риск за някой сектор”, коментира Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България.

Тя обаче препоръча на компаниите, които имат търговски отношения с партньори в Китай или Хонг Конг, да са с повишено внимание, да направят проверка и да се възползват от възможностите за застраховка на кредитния риск.

Коментар