Как бизнесът да минимизира ефекта от коронавируса

Ако изчакате един проблем да се разрази, за да го адресирате, значи сте чакали твърде дълго
(снимка CC0 Public Domain)

Пандемията от Covid-19 е изпитание както за обикновения човек, така и за бизнеса. Предизвикателствата могат да се разделят в две категории: очевидните, с които трябва да се справим днес, и бъдещите, за които трябва да започнем подготовка още днес.

Съществуват по-мащабни и сериозни проблеми, които несъмнено изискват съгласувани и добре обмислени действия, за да се предпазим от предотвратими грешки. HR компанията Adecco Group предлага списък, чрез който бизнесът може да провери своята готовност да се справи със ситуацията. Той далеч не е изчерпателен, но покрива много от основните изисквания.

1. Имате ли екип, който да координира цялостната комуникация и обратна връзка от служителите, клиентите и доставчиците?

Главната задача на този екип е бързо да информира вашите служители, клиенти и бизнес партньори за стратегиите за непрекъснатост на работния процес, предприетите мерки за здраве и безопасност и възможните ситуации, влияещи на работното място. Неефективната вътрешна комуникация би довела до спекулации, недоверие и страх.

2. Идентифицирали ли сте достоверен източник на медицинска информация, който да ви помогне да повишите познанията на вашите служители?

Интернет е пълен с подвеждаща информация, поради което би било добре за всички организации да решат на кого ще разчитат, за да се информират и да са винаги в течение с ежедневните промени. Най-добре е да следите изявленията на Световната здравна организация или националните здравни служби. След като намерите най-достоверната информация, направете така, че тя да бъде обновявана регулярно и лесно достъпна за вашите служители.

3. Ако оперирате на много пазари, наясно ли сте с правните изисквания, които могат да засегнат съкращенията, служителите под карантина или решението да затворите цял офис?

Ако имате бизнес в Съединените щати, може да не е толкова трудно да започнете нова работа или да промените коренно работните практики, в случай, че бизнес операциите са били засегнати от епидемията. В някои европейски страни обаче отношенията със служителите, правните и политическите пречки са значително по-големи и отнемат повече време. Дайте задача на опитните мениджъри човешки ресурси във всички страни, в които работите, да идентифицират възможни проблеми, които биха ви попречили да вземате бързи решения относно неблагоприятните мерки на работното място.

4. Подсигурили ли сте безопасността на работния процес в компанията ви?

Спазвайте стриктно наредбите на здравното министерство. Информирайте служителите си по всички възможни вътрешни канали за предприетите от вас мерки, за да предотвратите напрежение и да минимизирате страховете на служители си. Използвайте ясни и прости инструкции.

5. Имате ли необходимите условия, които позволяват на служителите ви да работят дистанционно?

Уверете се, че имате налични всички инструменти за ефективна работа от вкъщи на вашите служители. Имат ли сигурен VPN на разположение? Предоставили ли сте възможност на служителите ви да провеждат виртуални срещи? Имате ли SaaS, включващ офис приложения, имейл и инструменти за сътрудничество? Ако не разполагате с изброените, ще трябва бързо да бъдат предприети необходимите мeрки, за да не нарушавате качеството на предлаганата от вас услуга към клиентите ви.

6. Имате ли план за ограничаване на персоналните контакти с клиенти?

Много фирми все още разчитат на продажбите лице в лице. Ако не можете да изпратите хората си на срещи с клиенти, как ще продължите да предлагате продуктите/услугите си? Помнете, че в извънредната ситуация, в която сме, клиентите ви също търсят опции за дистанционно свързване с вас. Направете така, че да продължите поддържането на бизнес отношенията си с тях лесно и ефективно.

7. Имате ли пълната база с лични контакти на вашите служители?

Въпросът може да звучи елементарно, но ще се изненадате каква част от компаниите нямат актуална база с телефоните на служителите си. Избухването на COVID-19 представлява заплаха, която налага всички работодатели да съберат възможно най-много информация за служителите си и да могат да се свързват с тях бързо, когато не са на работното място. Това ще ви помогне да поддържате контакт със служителите си, когато те не могат или не искат да дойдат на работното място, или когато сте създали отдалечен работен план за тях.

В сферата на управлението на кризи обикновено се твърди, че ако изчакате един проблем да се разрази, за да го адресирате, значи сте чакали твърде дълго. Прегледайте този списък с въпроси и ако отговорът на дори един от тях е „не”, захващайте се на работа, за да създадете план, който ще ви помогне при справянето с кризата.

Коментар