Folding@Home превъзхожда Tоп 500 суперкомпютрите

Милиони хора по света допринасят за търсенето на лек срещу коронавируса
(снимка: Folding@Home)

Разпределената компютърна мрежа Folding@Home, която позволява на хората от цял свят да се включат със своите изчислителни ресурси в търсеното на лекарства и ваксини срещу Covid-19, бързо се разраства. Нейната производителност вече превишава тази на суперкомпютрите от Топ 500.

Преди няколко часа общата производителност на наличните във Folding@Home изчислителни ресурси надхвърли 2,4 екзафлопа (1 екзкафлоп e 10 на 18-та степен операции с плаваща запетая в секунда), съобщиха от мрежата в Twitter.

Този резултат е не само 15 пъти по-висок от представянето на IBM Summit – най-бързия суперкомпютър в света, но и превишава сумарната производителност на всички суперкомпютри от списъка Топ 500, който се актуализира на всеки шест месеца.

Организаторите на мрежата правят всичко възможно да оползотворят бързо увеличаващия се изчислителен ресурс на Folding@Home, тъй като ръстът на нейната производителност надхвърли всички очаквания.

Разрастването на мрежата потвърждава съпричастността и ангажимента на глобалната интернет общност в усилията й за преодоляване на кризата с пандемията.

Коментар