Пет ползи от разпределения екип

Работещите дистанционно са по-щастливи от труда си, отколкото хората в офиса
(снимка: CCO Public Domain)

Много компании изненадващо, неочаквано и спешно преминаха към „разпределен” модел на работа, при който екипът е физически разпръснат. Това донесе значителна доза стрес заради рязката промяна, но редица организации започват да признават предимствата на „разпределения екип” и планират да го прилагат все повече.

Доклад на OWLLabs за 2019 г. показва, че 62% от фирмите, които разрешават работа от разстояние, са „хибридни компании” или даже изцяло прилагат модела на дистанционна работа. Анализаторите казват, че „отдалечената работа не е бъдещето на работата – това е настоящето”.

Сега все повече фирми имат „дистанционни” служители, поради пандемията COVID-19, но и преди това много от тях са изпробвали подобен начин на работа и виждат съществени ползи от него.

Известен също като „виртуален екип”, разпределеният екип се състои от хора, които работят в домовете си или собствени мини-офиси, разположени навсякъде по света, извън местоположението на работодателя. От това има поне пет ползи.

Наемане на база умения

Когато в процеса на наемането на служители няма значение възможността за физически престой в офиса и времетраенето на „работа”, привличането на хора се променя драстично. Фокусът на фирмата се пренася изцяло върху уменията на кандидатите. А това е всъщност най-ценното.

Подборът се съсредоточава върху намирането на най-добрата комбинация от умения, независимо от местоположението. А факторът, че местоположението няма значение, на практика означава достъп до много по-широк кръг от таланти!

Привличането на служители с правилната комбинация от умения означава, че подборът бива подчинен изцяло на стремежа към постигане на конкретни цели, което е всъщност най-добрият подход. Реално е така – за добрата работа на един служител, в общия случай, не е важно времето, прекарано в офиса, а крайният резултат от труда му. Затова фокусирането върху способностите и талантите е предимство.

Спестяване на пари

Едно от предимствата, които много отдалечени работодатели са признали, е намаляването на режийните разходи. Ако плащат за по-малък офис съответно с по-малко текущи разходи за неговото поддържане, работодателите са в състояние да предложат по-конкурентни заплати на своите „разпределени” служители.

Докладът на OWLLabs показва, че работещите дистанционно получават по-добри възнаграждения от тези, които отиват в офиса. Това създава печеливш сценарий: и служителите, и работодателите са по-доволни.

Повишена удовлетвореност

OWLLabs отбелязва също, че работещите дистанционно са по-щастливи от труда си – с 83% повече от хората в офиса – и че биха се съгласили на намаляване на заплащането си с до 10%, за да продължат да работят отдалечено. Пътуването до и от офиса е тежест, която мнозина работещи искат да избегнат.

Към това може да се допълнят и други фактори като например конфликтите в офисите, които значително увеличават стреса за работещите. Това не означава, че разпределените екипи изобщо не срещат подобни проблеми. Но дори и да ги има, служителите изпитват по-малко стрес, ако имат по-добър баланс между професионален и личен живот и по-висока степен на удовлетвореност.

Намаляване на текучеството

Според проучването на OWLLabs, когато хората имат възможност да работят дистанционно, това ги прави по-склонни да не напускат фирмата. По-доброто заплащане, добрият баланс между професионален и личен живот, възможностите за израстване в кариерата, по-малкото служебни конфликти, спестеното време от пътувания – всичко това увеличава шанса работещият човек да останете при работодателя за дълго време.

Чувство на отговорност и съпричастност

Когато служителите са част от разпределен екип, има много по-голяма вероятност те да развият чувство за съпричастност към целите на фирмата – и да работят по-усилено като цяло. Всъщност дистанционно работещите много често казват, че работят повече от очакваните 40 часа седмично. Това повишено чувство за отчетност и съпричастност създава по-силни екипи и по-силни компании.

Накратко, ако текущите събития са принудили компанията ви да прати служителите си да работят от къщи, сега може да познаете предимствата на този модел на работа. Ако хората ви имат по-добър баланс между професионален и личен живот, по-малко стрес и по-високо заплащане (заради спестеното от офис-пространства), вашата компания ще спечели в дългосрочен план чрез увеличаване на възнагражденията, повишаване на удовлетвореността, по-висока производителност и по-ниско текучество.

Или, както казва поговорката, „ако животът ти е поднесъл лимон, направи си лимонада!”…

Коментар