Безплатно обучение по Python започва в Нет Ит

Python е езикът за програмиране с най-голям ръст в употребата през последните години
(снимка: Нет Ит)

За пореден път Софтуерната академия  към Нет Ит организира безплатно онлайн обучение по въведение в програмирането с езика Python. Обучението е изключително популярно и към момента в него са заявили участие над 1000 българи.

Интересът към тази софтуерна технология става все по-голям и в България, и по света. На практика, Python е езикът за програмиране с най-голям ръст в употребата през последните години.

Курсът в Софтуерната академия към Нет Ит стартира днес, 27 май, и ще се провежда във виртуална класна стая с лектор на живо, който ще въведе участниците в средата за програмиране и ще демонстрира кои са основните елементи на езика.

Самото обучение е с продължителност от 3 седмици и представлява подготвителен курс за цялостната онлайн програма по програмиране с Python в Софтуерната академия към Нет Ит. Чрез нея всеки желаещ да стане добър програмист може да се сдобие с реални практически умения, нужни за започване на работа, както и да получи професионална диплома с издател МОН за професия „Програмист”.

След безплатното обучение всеки един участник ще има право да се яви на онлайн изпит (срещу малка такса) и да получи сертификат при успешното му полагане. Освен това курсистите с оценка над 4 от изпита ще получат право да се включат в цялостната 10 месечна програма по Python.

Безплатният курс е отворен за всички, които се интересуват от новите технологии или искат да разберат дали професията програмист на Python е тяхното професионално бъдеще. Необходима е единствено кратка регистрация тук (дори и след началото на курса).