Данните вече „живеят” в хибридна среда

Настоящата криза изведе свързаността на данните на преден план
(снимка: CC0 Public Domain)

Модернизацията на системите, миграцията към „облака” и качеството и защитата на данните са водещите тенденции и приоритети при управлението на данните през 2020 г., сочи проучване на Progress сред над 1800 ИТ и бизнес специалисти от 13 индустрии по цял свят. 

„Настоящата криза принуди хората в глобален мащаб да работят дистанционно и изведе свързаността на данните на преден план”, каза Дейвид Лошин, съавтор на проучването и водещ експерт и консултант по качество и управление на данните и BI.

„Данните в организациите вече „живеят” в хибридна среда, включваща локални (on-premises) технологии, множество облачни платформи и SaaS/PaaS решения. Достъпът до тях е по-критичен от всякога. Организациите се нуждаят от фундаментален подход към управлението и свързаността на данните, за да бъдат успешни”, допълни Лошин.

Според резултатите от проучването:

Качеството на данните е от първостепенна важност за бизнеса – 44% от анкетираните са го определили като основно предизвикателство. Това е с 30% повече в сравнение с 2017 г.

Миграцията към „облака”, която вече е важна част от ежедневните бизнес операции, е най-значимият проект за модернизация през 2020 г. Малко над половината от участниците в проучването вече работят или планират подобни инициативи.

Хибридната свързаност на данните в реално време става все по-важна за бизнеса. Много организации търсят начини да свържат „облачните” приложения  с локалните технологии за данни зад „защитна стена”, както и с данни от хибридни и „многооблачни” среди.

Разнообразието в системите се нормализира, като над 55% отбелязват, че използват  базирани на Microsoft и Linux системи.

Повече от половината анкетирани, работещи под нормативни изисквания, мигрират своите данни и приложения в „облака”. Това показва, че организациите са преодолели предишните си притеснения за сигурността в „облака” и защитата на данните.

Компаниите могат уверено да навигират през хибридната среда на данните и независимо от инфраструктурата да използват данните по най-добрия начин, за да увеличават приходите си и да допринасят за успеха на клиентите си, заключава проучването.

Коментар