MaaS: бъдещето на интелигентните градове

Споделеният транспорт може да намали радикално въглеродния отпечатък на градовете
(снимка: CC0 Public Domain)

В много градове споделената мобилност като услуга се очертава не само като потенциално решение за подобряване на транспортните услуги за гражданите, но и като възможност за освобождаване на ценно градско пространство за увеличаване на социалното взаимодействие. Сега специалистите прогнозират, че MaaS ще бъде в основата на бъдещите интелигентни градове.

Живеейки в свят, в който цифровите технологии правят все повече неща, всички постепенно свикваме да се сдобиваме с желаните неща с едно натискане на бутон – от покупката на нови дрехи до поръчката на хранителни стоки. Транспортът не е изключение. След бързото разрастване на компаниите за транспортни мрежи (КТМ) като Uber, подобни приложения добиха ключово значение за начина, по който милиони хора се придвижват. А това е предизвикателство за фиксираните транзитни системи и техните разписания.

Компаниите за транспортни мрежи се появиха доста рязко – едва ли не изневиделица. В отговор на това градските власти реагираха по много различни начини. Някои побързаха да ги забранят, уплашени от незнанието как да ги интегрират. Други се втурнаха да разработят политики и закони, за да регулират тези нови транспортни решения и платформи. Това е по-разумният подход, защото въпросните услуги често могат да допринесат за справяне с голямото предизвикателство на градовете – задръстванията и замърсяването.

Интегриран подход

Едно от възможните решения е споделената мобилност като услуга (MaaS). Този подход обединява отделните опции за MaaS, както публични, така и частни – като влакове, автобуси, схеми за споделени автомобили, споделени велосипеди, таксита и маршрутки – за връзки от край до край чрез висококачествени, фиксирани маршрутни услуги, или услуги „от точка до точка”, когато транспортните услуги с фиксиран маршрут не съществуват или са редки. Тогава се използват най-новите цифрови иновации, за да се предложи интегрирана услуга за превоз „от точка до точка” на потребителите чрез едно мобилно приложение и единен канал за заплащане.

Преобразуване на живота и градските пространства

Подходът на споделените MaaS създава възможност за потребителите да преминат от модела на собственост (на автомобил) и/или единичен доставчик на транспорт към заплащане на пътуване като услуга. Ако се направи добре, споделената MaaS насърчава по-устойчивото вземане на решения. Това позволява на потребителите да сравняват различните видове транспорт по разходи, емисии, гъвкавост и т.н. Като следствие от това става възможно градовете да стимулират, подкрепят и насърчават конкретни типове поведението при пътуване, което пък е важно за цялостния облик на града.

Например, подходът на MaaS, фокусиран върху приобщаването, би могъл да увеличи достъпа до образование, работа и здравеопазване за групите, които понякога не получават добра услуга за мобилност, било то обществена или частна. Това включва възрастните хора, хората с ниски доходи, хората с увреждания или тези, които живеят по-далеч от града.

MaaS, в комбинация с услугите с обществен транспорт с висок капацитет и фиксиран маршрут (трамваи, метро, автобуси) може да даде на градовете катализатора, от който се нуждаят, за да извършат реформата, нужна за създаване на жизнено, достъпно и приятно градско пространство. Огромните пространства, доминирани от паркирането на автомобили, могат да се освободят, за да се отворят за обществено полезни функции – площади и пространства за събития, зелени площи, детски градинки и др.

Освен това, като повишава ефективността и оптимизира използването на обществените пътища, насърчавайки иновациите в транспорта и развивайки интелигентната инфраструктура, MaaS може да помогне на градовете радикално да намалят въглеродния си отпечатък и да направят пътищата по-безопасни.

Най-сетне, MaaS е шанс и за частните оператори – да увеличат своя пазарен дял в силно конкурентна индустрия, да осигурят най-ефективно използване на ресурсите си, да изградят подобрени отношения в общността и да се възползват от колаборативни отношения с градските и транспортните власти. Това включва създаването на ценни споразумения за обмен на данни между публичните и частни доставчици на транспортни услуги.

Крайъгълният камък

За да стане всичко това реалност, градовете се нуждаят от ясна стратегическа визия. Потребни са по-гъвкави, устойчиви и цялостни подходи към градското планиране. В тях акцент следва да са интелигентната инфраструктура и устойчивите, ефективни и достъпни решения.

Целта е непостижима без тясно сътрудничество и доверие между доставчиците от частния сектор и градските власти. Най-важното е се разбере, че MaaS носи полза за всички – за обществото, за градската управа и за операторите на транспортни услуги – правейки града по-добро място за живот, работа и посещение.

Коментар