Жените се “съветват” с блогове, когато пазаруват

Блоговете са важен източник на информация за жените, когато вземат решение за покупка. Социалните мрежи пък са мястото, където те поддържат връзка със семейството и приятели, сочи проучване на BlogHer, iVillage и Compass Partners.

Жените държат строго разделени личния си и бизнес живот, когато са онлайн. Блоговете са два пъти по-предпочитано място от социалните мрежи за получаване на информация (64%), съвети и препоръки (43%) и споделяне на мнения (55%). Контактите с кръга от близки хора обаче са поверени на социалните мрежи с 50% предимство.

Над 55% от анкетираните жени са казали, че проявяват някаква блог активност – публикуване на статии, постване на коментари или просто четене. Почти толкова (53%) членуват в социални мрежи.

Повече от 30% от участничките в социални мрежи са лоялни само към една от тях. Жените, които блогват, са много по-активни в социалните мрежи, установява проучването.

Същевременно се наблюдава отлив от традиционните медии. 30% от анкетираните са споделели, че гледат по-малко телевизия, 31% са намалили времето за слушане на радио, 36% четат по-рядко списания, а 39% – по-малко вестници.

Онлайн източниците са все по-предпочитан източник при вземане на решение за покупка, показва проучването. 55% от жените са отговорили, че купуват продукт, след като са прочели за него в блог.

Коментар