ДАЕУ пусна нова е-услуга за нотариусите

Нотариусите у нас получиха достъп до нова услуга от Държавна агенция „Електронно управление”
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” предостави достъп до нова електронна услуга за нотариуси, която им позволява да уведомят съответната община за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства.

Новата услуга може да се ползва през Портала за достъп до електронни услуги на агенцията: 920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства.

Нотариусите са задължени да уведомяват общините за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства в 7-дневен срок от извършване на сделката. Е-услугата ще улесни изпълнението на това задължение.

За да заявят услугата, нотариусите трябва да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване. За удостоверяване на тяхната самоличност при регистрация в Системата за еВръчване е необходим квалифициран електронен подпис. Попълненото уведомление се подава към съответната община.

Коментар