Apple отчете ръст на приходите и печалбата

Apple отчете успешно трето тримесечие с ръст на приходи и печалба
(снимка: Apple)

Apple приключи третото тримесечие на фискалната 2020 година с ръст на приходите и печалбата, стана ясно от публикувания вчера корпоративен отчет за периода, завършил на 27 юни.

През тримесечието компанията е реализирала приходи в размер на 59,685 милиарда долара, което е ръст от 11% на годишна база (спрямо третото тримесечие на 2019 г.). Продажбите на продукти възлизат на 46,529 милиарда долара, а услугите генерират останалите 13,156 милиарда долара. Приходите от международни операции заемат 60% от общите.

Оперативната печалба на Apple се е увеличила от 11,544 на 13,091 милиарда долара, а нетният доход бележи ръст от 10,044 на 11,253 милиарда долара. Същевременно, оперативните разходи нарастват от 8,683 на 9,589 милиарда долара, като в частта изследвания и разработки увеличението е от 4,257 на 4,758 милиарда долара.

Apple е продала iPhone устройства на обща стойност 26,418 милиарда долара, Mac компютри за 7,079 милиарда долара, таблети iPad за 6,582 милиарда долара и носима електроника, домашна електроника и аксесоари общо за 6,450 милиарда долара.

За сравнение, през третото тримесечие на фискалната 2019 г. продажбите на iPhones възлизаха на 25,986 милиарда долара, Mac-овете генерираха приходи от 5,820 милиарда долара, iPad – 5,023 милиарда долара, а носимата електроника, домашната електроника и аксесоарите – общо 5,525 милиарди долара.

Коментар