IoT+5G: ключов фактор за интелигентните сгради

Автоматизация на процеси и по-ниски разходи за енергия в сградите обещават новите технологии
(снимка: CC0 Public Domain)

Фирмите за управление на комерсиални недвижими имоти са все по-наясно колко важни са новите технологии като IoT, 5G и изкуствения интелект за реализацията на т. нар. интелигентни сгради и достигането на пълния им потенциал. Те трябва не само да се интересуват от развитието на самите технологии, но и да се оглеждат за партньорства, чрез които да могат да предложат ползите от 5G и IoT на своите клиенти.

Комбинацията от технологии като петото поколение мрежи и „интернет на нещата” ще улесни задачата на мениджърите на интелигентни сгради, които могат да автоматизират множество процеси и наред с това да постигнат по-ниски разходи за енергия за обитателите на сградите.

Въпреки това комбинацията от 5G, IoT и изкуствен разум все още е изправена пред редица предизвикателства от гледна точка на техническото внедряване. Собствениците на комерсиални сгради и техните управители тепърва ще научават повече за предимствата, които въпросните технологии могат да предложат.

Според Coretrust Capital Partners – компания за инвестиции в недвижими имоти, фокусирана върху придобиването и експлоатацията на големи офис имоти в САЩ, 5G ще бъде основната технология, която ще даде възможност за цялостно внедряване на IoT в интелигентните сгради.

„Нашата позиция е, че интелигентните сгради ще бъдат интегрирани изцяло чрез IoT и ние виждаме 5G като път, който ще даде възможност на IoT устройствата да работят най-ефективно както от гледна точка на наемателите, така и от гледна точка на бизнес-дейностите”, казва управляващ директор на Coretrust Capital Partners Томас Ричи, цитиран от InbuildingTech.

Може да се очаква, че сред водещите приложения за изграждане на интелигентни сгради ще са интерактивните цифрови табели и обозначения, подобрената реалност (AR) и виртуалната реалност (VR), системите за отопление, вентилация и климатизация (HAVAC) и приложенията за контрол на потреблението на енергия, наред с управлението на сигурността – физическа и дигитална.

Въпреки нарастващия интерес към 5G, IoT и други сродни технологии, Ричи вярва, че бизнесът с комерсиални недвижими имоти все още се нуждае от допълнително убеждаване в предимствата на 5G технологиите в областта на интелигентните сгради.

„Необходимо е повече образование и информираност. Мнозина все още смятат, че безжичната връзка в сградата е извън тяхната сфера на владение, но в действителност отговорност на собственика е да осигурява свързаност – независимо дали е жична или безжична – за своите наематели. Собствениците и управителите на сгради трябва да имат познания за тези системи, за да могат да предприемат подходящите действия, така че да обслужват клиентите си”, казва мениджърът.

Организациите за управление на сгради неизбежно ще трябва да предложат интелигентни функции за своите клиенти, вярват и във Vornado Realty Trust – фонд за инвестиции в недвижими имоти, който притежава и управлява близо 24 милиона квадратни метра търговски офис площи в Ню Йорк.

„Нашият IoT отпечатък продължава да расте бързо, тъй като съсредоточихме вниманието си върху увеличаване на броя на устройствата за интелигентно управление, въвеждайки допълнителни удобства за наемателите”, казва Николас Стело, старши вицепрезидент по ИТ във Vornado Realty Trust.

Той добавя, че екипът постоянно се интересува от модерните системи – петото поколение мрежи и IoT – и работи по формирането на „стратегически партньорства”, например с телеком-оператори, за да има готовност да предложи стойностни решения на своите клиенти.

5G технологията ще позволи на фирмите за комерсиални недвижими имоти да повишат способността си да привличат и задържат наематели, убедени са мениджърите. Неизбежно идва времето, когато за наемателите ще е от решаващо значение собственикът/операторът на офиса им да може да предложи различни комуникационни и мобилни приложения.

Коментар