Oracle расте от облачни сделки с големи клиенти

Облакът вече е критично важен за бизнеса на американската компания Oracle
(снимки: CC0 Public Domain)

Софтуерната корпорация Oracle приключи първото тримесечие на финансовата 2021 г. с нарастващи приходи, които надминават пазарните очаквания. Това е резултат от сделките с редица големи клиенти, както и от постоянния ръст в облачния бизнес на компанията.

За тримесечния отчетен период, приключил на 31 август, приходите от продажби на Oracle възлизат на 9,37 млрд. долара, спрямо 9,23 млрд. долара година по-рано. Чистата печалба за същия период се е увеличила с 5%, достигайки 2,25 млрд. долара.

Продажбите на облачни услуги и услуги за поддръжка на потребители на Oracle лицензи са на стойност 6,9 млрд. долара, което е с 2% на годишна база. През тримесечието Oracle подписа договор с веригата за бързо хранене McDonald’s, която започна да мигрира своите финансови системи в Северна Америка към облачната инфраструктура на компанията. Освен това Oracle партнира на Albertsons Cos. във внедряването на платформата Oracle Cloud HCM.

В периода юни-август на календарната 2020 г. Oracle е получила 886 милиарда долара от лицензи, разпространявани чрез традиционни локални и облачни схеми, което е с 9% повече спрямо същия период на миналата година.

Приходите от продажби на ИТ оборудване като сървъри, системи за съхранение и мрежи са на стойност 814 милиона долара, или колкото година по-рано. Услугите носят на компанията 720 млн. долара тримесечни приходи (спад от 8% на годишна база).

По-рано Oracle промени структурата на своите финансови отчети и консолидира приходите от продажби на облачни услуги и традиционен софтуер, инсталиран на компютрите на потребителите, в един ред. По този начин компанията спря да публикува отделно облачните си приходи, които вече са критично важни. Oracle определи промените във финансовите си отчети като „незначителни” и ги обясни с въвеждането на нови счетоводни стандарти.

За второто тримесечие на фискалната 2021 г. Oracle очаква коригирана печалба в диапазона от 0,98 до 1,02 долара на акция, докато анализаторите прогнозират 94 цента на акция. В деня на публикуване на финансовите резултати акциите на компанията се покачиха с повече от 4%.

Коментар